Sony Xperia M4 Aqua - Графични обекти

background image

Графични обекти

Графичните обекти са малки приложения, които можете да използвате директно от началния
екран. Те функционират и като бързи клавиши. Графичният обект за времето например ви
позволява да видите основна информация за времето директно на началния екран. Но когато
натиснете графичния обект, се отваря пълното приложението за време. Можете да изтеглите
допълнителни графични обекти от Play Store™.

Добавяне на графичен обект в началния екран

1

Докоснете и задръжте пръста си в някоя празна област на Вашия Начален екран, докато
устройството не започне да вибрира, след което докоснете Граф. обекти.

2

Намерете и натиснете графичния обект, който искате да добавите.

Преоразмеряване на графичен обект

1

Докоснете и задръжте графичен обект, докато устройството започне да вибрира, след
което го освободете. Ако графичният обект може да бъде преоразмерен, като например
графичен обект "Календар", ще се появят маркирана рамка и преоразмеряващи точки.

2

Плъзнете точките навътре или навън, за да свиете или разширите графичния обект.

3

За да потвърдите новия размер на графичния обект, натиснете произволно място в
Начален екран.

Преместване на графичен обект

Докоснете и задръжте графичния обект, докато устройството започне да вибрира, след
което го плъзнете в новото местоположение.

Премахване на графичен обект

Докоснете и задръжте графичния обект, докато устройството започне да вибрира, след
което го плъзнете в Премахване от началния екран.