Sony Xperia M4 Aqua - Създаване на резервни копия на контактите

background image

Създаване на резервни копия на контактите

За създаване на резервно копие на контактите си можете да използвате вътрешната памет, карта
с памет или SIM карта. Вижте Прехвърляне на контакти на страница 80 за повече
информация относно възстановяването на контактите на вашето устройство.

Експортиране на всички контакти в карта с памет

1

В Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Експортиране на контакти > SD карта.

3

Натиснете OK.

Експортиране на контакти в SIM карта

Когато експортирате контакти в SIM карта, е възможно да не се експортира цялата
информация. Това се дължи на ограниченията на паметта на SIM картата.

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Експортиране на контакти > SIM карта.

3

Маркирайте контактите, които искате да експортирате, или натиснете Маркирай
всички
, ако искате да експортирате всичките си контакти.

4

Натиснете Експортиране.

5

Изберете Добавяне на контакти, ако искате да добавите контактите към
съществуващите контакти в SIM картата, или изберете Замяна на всички контакти,
ако искате да заместите съществуващите контакти в SIM картата.

86

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.