Sony Xperia M4 Aqua - Прехвърляне на музика към вашето устройство

background image

Прехвърляне на музика към вашето устройство

Съществуват различни начини за прехвърляне на музика от компютър към устройството ви:

Можете да прехвърляте музикални файлове между вашето устройство и компютър с помощта на
предоставения USB кабел. След като се свържете, изберете Прехвърляне на файлове
(MTP)
на вашето устройство и след това просто копирайте и поставете или плъзнете и пуснете
файловете с помощта на компютър. Вижте Управление на файлове с помощта на
компютър
на страницата 40.

Можете да използвате софтуера Xperia™ Companion за прехвърляне на мултимедийни файлове
между компютъра и устройството ви. Научете повече и изтеглете Xperia™ Companion за Windows
от http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion или Xperia™ Companion за Mac от
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac.

Приложението „Музика“ може да не поддържа всички формати на музикални файлове. За
допълнителна информация относно поддържаните файлови формати и използването на
мултимедийни файлове (аудио, изображения и видео) изтеглете техническата
документация за вашето устройство от www.sonymobile.com/support.