Sony Xperia M4 Aqua - Разпознаване на музика с TrackID™‎

background image

Разпознаване на музика с TrackID™

Използвайте услугата за разпознаване на музика TrackID™ за разпознаване на песен, която
чувате около вас. Просто запишете кратка част от песента и след няколко секунди ще се изведе

97

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

информация за изпълнителя, заглавието и албума. Можете да закупувате песни, идентифицирани
чрез TrackID™, и да разглеждате класациите в TrackID™, за да видите какво търсят
потребителите на TrackID™ от целия свят. За най-добри резултати използвайте TrackID™ на тихо
място.

1

Търсене на записи, албуми и изпълнители

2

Създаване на онлайн профил в TrackID™

3

Разглеждане на текущите музикални класации

4

Разглеждане на опциите на TrackID™

5

Преглед на хронологията на предишните търсения

6

Преглед на това, което проследяват останалите

7

Идентифициране на музиката, която слушате

Приложението TrackID™ и някои от функциите на услугата TrackID™ може да не се
поддържат във всички страни или региони или от всички мрежи или доставчици на услуги.
TrackID™ може да бъде свързано към услуги за поточно предаване, налични във вашата
страна.

Идентифициране на музика чрез технологията TrackID™

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете TrackID™, след което приближете устройството си към източника
на музиката.

3

Натиснете . Ако песента бъде разпозната от услугата TrackID™, резултатите се появяват
на екрана.

За да се върнете в началния екран на TrackID™, натиснете .

Преглед на информация за изпълнител на песен

1

След като дадена песен бъде разпозната от приложението TrackID™, резултатът се
показва на началния екран на TrackID™.

2

Превъртете до резултата, който искате да отворите, след което го натиснете, за да го
отворите.

Изтриване на песен от хронологията на записите

1

Отворете приложението TrackID™ и намерете песента, която искате да изтриете.

2

Докоснете и задръжте екрана, за да се покаже .

3

Натиснете .

Използване на TrackID™ LIVE

Можете да използвате TrackID™ LIVE, за да виждате в реално време какво се проследява на живо
по целия свят. Има два начина за стартиране на TrackID™ LIVE:

98

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Натиснете върху картата на началния екран на TrackID™.

Или натиснете , а след това натиснете TrackID™ LIVE.

Можете да промените скоростта, с която получвате информация за това, което се
проследява, или да изключите или включите звука от частите на песните.

99

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.