Sony Xperia M4 Aqua - Слушане на музика

background image

Слушане на музика

Използвайте приложението „Музика“ , за да слушате любимата си музика и аудио книги.

1

Минимизиране на плейъра на цял екран

2

Търсене във всички песни, записани в устройството

3

Преглед на текущата опашка за изпълнение

4

Обложка (ако има такава)

5

Индикатор за изпълнението – плъзнете индикатора или натиснете върху линията за бързо превъртане напред или
назад

6

Изтекло време от текущата песен

7

Обща продължителност на текущата песен

8

Повтаряне на всички песни в текущата опашка за изпълнение

9

Натиснете, за да преминете към следващата песен в опашката за изпълнение. Докоснете и задръжте, за да
превъртите напред в рамките на текущата песен

10

Изпълнение или временно спиране на песен

11

Докоснете, за да преминете към предишната песен в опашката за изпълнение. Докоснете и задръжте, за да
превъртите назад в рамките на текущата песен

12

Разбъркване на песните в текущата опашка за изпълнение

94

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Начален екран на „Музика“

1

Натиснете в горния ляв ъгъл, за да отворите менюто на приложението „Музика“

2

Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

3

Изпълнение на песен с помощта на приложението „Музика“

4

Изпълнение на всички песни в режим на разбъркване

5

Връщане към екрана на музикалния плейър

Изпълнение на песен с приложението „Музика“

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете .

3

Изберете музикална категория.

4

Натиснете песен, за да я изпълните.

Може да не успеете да изпълните елементите, защитени с авторско право. Проверете
дали разполагате с необходимите права по отношение на материала, който искате да
споделите.

Намиране на информация за песен онлайн

Докато песента се възпроизвежда от приложението "Музика", докоснете обложката на
албума и после докоснете Повече информация за това.

Онлайн източниците, свързани с песента, могат да включват видеоклипове от YouTube™,
текстове на песни и информация за изпълнителя от Wikipedia.

Редактиране на информация за музика

1

От приложението "Музика" докоснете обложката, след което докоснете Редакт. музик.
инфор.
.

2

Редактирайте информацията по свое усмотрение.

3

Когато сте готови, натиснете Запиши.

Регулиране на силата на звука

Натиснете клавиша за сила на звука.

Минимизиране на приложението „Музика“

Когато се изпълнява песен, натиснете , за да отидете в Начален екран. Приложението
„Музика“ продължава да се изпълнява във фонов режим.

Отваряне на приложението „Музика“, докато се изпълнява във фонов режим

Докато песента се изпълнява във фонов режим, плъзнете лентата на състоянието надолу
и натиснете върху приложението „Музика“.

Като алтернатива на Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .