Sony Xperia M4 Aqua - Дата и час

background image

Дата и час

Можете да промените датата и часа на устройството си.

63

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно задаване на датата

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дата и час.

3

Забранете функцията за Автоматични дата и час, като натиснете плъзгача.

4

Натиснете Задаване на дата.

5

Прелистете наляво или надясно или използвайте стрелките, за да зададете желаната
дата.

6

Натиснете OK.

Ръчна настройка на часа

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дата и час.

3

Забранете функцията за Автоматични дата и час, като натиснете плъзгача.

4

Натиснете Задаване на време.

5

Изберете съответните стойности за часа и минутата.

6

Натиснете OK.

Задаване на часова зона

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Дата и час.

3

Забранете функцията за Автоматична часова зона, като натиснете плъзгача.

4

Натиснете Избор на часова зона.

5

Изберете опция.