Sony Xperia M4 Aqua - Настройки на приложения

background image

Настройки на приложения

Някои приложения искат разрешение, когато започвате да ги използвате. Можете да разрешите
или да откажете разрешение индивидуално за всяко приложение, или от менюто за настройки, или
от диалоговия прозорец за потвърждаване на разрешението. Изискванията за разрешението
зависят от дизайна на приложението.

Разрешаване или отказване на разрешение

Можете да изберете дали да разрешите или да забраните разрешение, когато диалоговият
прозорец е отворен. Ако преди това сте използвали друга версия на Android, повечето приложения
вече ще имат издадени необходимите разрешения.

Разрешаване на разрешение

1

За да разрешите разрешение, докоснете Разрешаване.

2

Когато за втори път се появи диалоговият прозорец за потвърждаване, можете да изберете
Никога вече да не се извежда запитване опцията, ако желаете.

3

В диалоговия прозорец има обяснение, защо приложението изисква разрешения и за какво
конкретно ги използва. За да игнорирате този диалогов прозорец, докоснете OK.

Отказване на разрешение

За да откажете разрешение, докоснете Отказване, когато е показан диалоговият
прозорец.

Някои приложения могат все пак да се използват, дори ако им е било отказано
разрешение.

Важни разрешения

Някои разрешения са задължителни за правилната работа на приложенията. В такива случаи се
появява диалогов прозорец, който Ви информира за това.

61

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Конфигуриране на приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения > .

3

Изберете опция за конфигуриране, например Прилож.: Разрешения, след което
изберете приложението, което искате да конфигурирате.

Даване на важни разрешения

1

За да дадете разрешение, докоснете Продължи > ИНФО. ПРИЛОЖ. >
Разрешения.

2

Намерете важното разрешение, което ви е необходимо.

3

Преместете плъзгача надясно.

Свързване на приложения

Вашето устройство може да определи приложение по подразбиране за боравене с конкретна уеб
връзка. Това означава, че ако е зададена връзка, не е необходимо да избирате приложението
всеки път, когато отваряте връзката. Можете да смените приложението по подразбиране винаги,
когато пожелаете.

Управляване на връзките на приложенията от менюто „Настройки“

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Натиснете и намерете Връзки за приложения.

4

Изберете приложение и регулирайте настройките според предпочитанията ви.