Sony Xperia M4 Aqua - Използване на регистъра на обажданията

background image

Използване на регистъра на обажданията

В регистъра на обажданията можете да видите пропуснатите , приетите и набраните
обаждания.

Отваряне на регистъра на обажданията

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

Показване на пропуснати обаждания

1

Ако имате пропуснато обаждане, в лентата на състоянието се показва . Плъзнете
надолу лентата на състоянието.

2

Натиснете Пропуснато обаждане.

Набиране на номер от регистъра на обажданията

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете . Показва се регистърът на обажданията.

3

За да наберете даден номер директно от регистъра на обажданията, натиснете номера. За
да редактирате даден номер, преди да го наберете, докоснете и задръжте пръста си върху
него, след което натиснете Редакт. на номера преди пов..

Добавяне на номер от регистъра на обажданията в контактите

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

3

Докоснете и задръжте номер от регистъра на обажданията, след което натиснете
Добавяне в контакти.

4

Изберете съществуващ контакт, към който да добавите номера, или натиснете Създав.
на нов контакт
.

5

Редактирайте данните за контакта, след което натиснете ЗАПИШИ.

Преглед на опциите за регистъра на обажданията

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

3

Натиснете .

Може също така да осъществите достъп до общите настройки за обаждания, като
следвате стъпките по-горе.