Sony Xperia M4 Aqua - Скриване на снимки и видеоклипове

background image

Скриване на снимки и видеоклипове

Можете да скриете снимки и видеоклипове от началния екран на приложението "Албум". След
като скриете снимките и видеоклиповете от началния екран на приложението "Албум", те вече
могат да бъдат разглеждани само от папката "Скрити".

Скриване на снимки или видеоклипове

1

В приложението "Албум" намерете и натиснете снимката или видеоклипа, които искате да
скриете.

2

Натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете .

3

Натиснете Скрий > OK.

Преглед на вашите скрити снимки и видеоклипове

1

В „Албум“ натиснете , след което натиснете Скрити.

2

Натиснете върху снимка или видео, за да го видите.

3

Прелистете наляво, за да видите следващата снимка или видео. Прелистете надясно, за
да видите предходната снимка или видео.

Показване на скрити снимки или видеоклипове

1

В „Албум“ натиснете , след което натиснете Скрити.

2

Натиснете снимката или видеоклипа, който искате да покажете отново.

3

Натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете .

4

Натиснете Не скривай.