Sony Xperia M4 Aqua - Четене и изпращане на съобщения

background image

Четене и изпращане на съобщения

Приложението "Обмен на съобщения" показва съобщенията ви като разговори, което означава, че
всички съобщения до и от даден човек се групират заедно. За да изпращате мултимедийни
съобщения, трябва да извършите необходимите MMS настройки в устройството. Вижте
Настройки за интернет и MMS на страница 47.

Броят на знаците, които можете да изпратите в едно текстово съобщение, варира в
зависимост от оператора и езика, който използвате. Максималният размер на
мултимедийно съобщение, който включва размера да прикачените мултимедийни
файлове, също зависи от оператора. За повече информация се обърнете към мрежовия
оператор.

1

Връщане към списъка с разговори

2

Обаждане до подателя на съобщението

3

Преглед на допълнителни опции

4

Изпратени и получени съобщения

5

Изпращане на готовото съобщение

6

Добавяне на прикачени файлове

Създаване и изпращане на съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете .

3

Въведете името или телефонния номер на получателя или друга информация за контакт,
която сте записали за него, след което изберете от появилия се списък. Ако получателят не
е в списъка с контакти, въведете номера ръчно.

4

Ако искате да изпратите групово съобщение, повторете процедурата, описана по-горе, за
да добавите още получатели.

5

Натиснете Писане на съобщение и въведете текста на вашето съобщение.

6

Ако искате да добавите прикачен файл, изберете съответната опция за прикачен файл.

7

За да изпратите съобщението, натиснете .

Ако излезете от дадено съобщение, преди то да се изпрати, съобщението ще се запише
като чернова. На разговора се поставя етикет с думата Чернова.

Четене на получено съобщение

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и докоснете .

2

Докоснете желания разговор.

3

Ако съобщението все още не е изтеглено, докоснете и задръжте съобщението, след което
докоснете Изтегляне на съобщение.

Всички получени съобщения се запазват по подразбиране в паметта на устройството.

87

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отговаряне на съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете разговора, съдържащ съобщението.

3

Въведете отговора си, след което натиснете .

Препращане на съобщение

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете разговора, съдържащ съобщението, което искате да препратите.

3

Докоснете и задръжте съобщението, което искате да препратите, след което натиснете
Препращане на съобщението.

4

Въведете името или телефонния номер на получателя или друга информация за контакт,
която сте записали за него, след което изберете от появилия се списък. Ако получателят не
е в списъка с контакти, въведете номера ръчно.

5

Редактирайте съобщението, ако е необходимо, след което натиснете .

Запис на получен в съобщение файл

1

От Начален екран докоснете , след което намерете и натиснете .

2

Докоснете разговора, който искате да отворите.

3

Ако съобщението все още не е изтеглено, докоснете го и задръжте пръста си върху него,
след което докоснете Изтегляне на съобщение.

4

Натиснете и задръжте файла, който искате да съхраните, след което изберете желаната
опция.