Sony Xperia M4 Aqua - Održavanje pomoću računara

background image

Održavanje pomoću računara

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je softverska usluga koja pruža kolekciju alata i aplikacija koje

možete koristiti kad povežete uređaj sa računarom. Koristeći aplikaciju Xperia™

Companion, možete:

Ažurirati ili popraviti softver uređaja.

Prenijeti sadržaj sa starog uređaja pomoću aplikacije Xperia™ Transfer.

Napraviti rezervnu kopiju sadržaja na računaru.

Sinhroniziranje multimedijalnih sadržaja – fotografije, videozapisi, muzika i liste

reprodukcije – između uređaja i računara.

Pretraživati datoteke na uređaju.
Da biste koristili aplikaciju Xperia™ Companion, potreban vam je računar povezan na

internet s jednim od sljedećih operativnih sistema:

Microsoft

®

Windows

®

7 ili novija verzija

Mac OS

®

X 10.8 ili novija verzija

Saznajte više i preuzmite Xperia™ Companion za Windows na adresi

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ili Xperia™ Companion za Mac

na adresi http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac.

Upravljanje datotekama pomoću računara

Koristite vezu preko USB kabla između računara s operativnim sistemom Windows

®

i

svog uređaja za jednostavno prenošenje i upravljanje datotekama.
Nakon što povežete uređaje, možete odabrati da li želite puniti uređaj, prenijeti datoteke

ili koristiti uređaj za MIDI ulaz. Računar će detektirati uređaj kada odaberete način

povezivanja

Prijenos datoteka (MTP). Zadani način povezivanja je postavljen na Samo

punjenje.
Uz pomoć aplikacije Xperia™ Companion možete pristupiti sistemu datoteka na uređaju.

Ako nemate instaliranu aplikaciju Xperia™ Companion, od vas će se tražiti da je

instalirate kad povežete uređaj s računarom.

Uvijek koristite tip USB kabla koji je predviđen za vaš model Xperia™ i pazite da bude sasvim

suh.

39

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

USB način povezivanja

Možete koristiti način povezivanja

Prijenos datoteka (MTP) za upravljanje datotekama i

ažuriranje softvera uređaja. Ovaj način rada USB veze se koristi s Microsoft

®

Windows

®

računarima. Punjenje je omogućeno po zadanoj vrijednosti.

Promjena načina USB povezivanja

1

Povežite USB poveznik na uređaj.

2

Povucite statusnu traku dolje, a zatim kucnite

USB punjenje ovog uređaja.

3

Kucnite

Prijenos datoteka (MTP).