Sony Xperia M4 Aqua - Organiziranje poruka e-pošte

background image

Organiziranje poruka e-pošte

Sortiranje poruka e-pošte

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

E-pošta.

3

Ako koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite i odaberite račun s dolaznim

porukama koje želite sortirati. Ako želite sortirati e-poštu na svim računima e-pošte

odjednom, kucnite , a zatim kucnite

Kombinirane dolazne por..

4

Kucnite , a zatim kucnite

Sortirati.

5

Odaberite opciju sortiranja.

90

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Traženje poruka e-pošte

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite

E-pošta.

2

Ukoliko koristite nekoliko računa e-pošte, kucnite i odaberite račun koji želite

pretražiti. Ako želite pretražiti sve račune e-pošte odjednom, kucnite , a zatim

kucnite

Kombinirane dolazne por..

3

Kucnite .

4

Unesite tekst za pretraživanje, zatim kucnite na tastaturi.

5

Rezultati pretraživanja pojavljuju se na listi razvrstanoj po datumima. Kucnite

poruku e-pošte koju želite otvoriti.

Prikazivanje svih fascikli jednog računa e-pošte

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite

E-pošta.

2

Kucnite , a zatim odaberite račun koji želite pregledati.

3

Pod računom kojeg želite pregledati odaberite

Prikaži sve mape.

Za brisanje poruke e-pošte

U dolaznim porukama, udesno izlistajte poruku koju želite izbrisati.

Za premještanje poruke e-pošte u drugu fasciklu

1

U dolaznim porukama, ulijevo izlistajte poruku koju želite premjestiti.

2

Kucnite na

Premjesti, a zatim odaberite fasciklu.