Sony Xperia M4 Aqua - Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

background image

Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju

Aplikacija Xperia™ Diagnostics može tetsirati određeno svojstvo ili pokrenuti potpuni

dijagnostički test radi provjere da li vaš uređaj Xperia™ radi pravilno.
Xperia™ Diagnostics može:

Ustanoviti potencijalne hardverske ili softverske probleme na vašem uređaju Xperia™.

Analizirati performanse aplikacija na uređaju.

Zabilježiti broj prekinutih poziva tokom prethodnih 10 dana.

Identificirati instalirani softver i dati vam korisne podatke o uređaju.

Aplikacija Xperia™ Diagnostics je unaprijed instalirana na većini Android™ uređaja kompanije

Sony. Ako opcija Dijagnostika nije dostupna u stavci

Postavke > O telefonu, možete preuzeti

njenu pojednostavljenu verziju koristeći aplikaciju Play Store™.

Pokretanje određenog dijagnostičkog testa

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Dijagnostika > Test .

3

Odaberite test sa spiska.

4

Slijedite upute i kucnite

Da ili Ne kako biste potvrdili da funkcija radi pravilno.

Pokretanje svih dijagnostičkih testova

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Dijagnostika > Test > Pokreni sve.

3

Slijedite upute i kucnite

Da ili Ne kako biste potvrdili da funkcija radi pravilno.

139

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prikazivanje detalja o uređaju

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Dijagnostika > Činjenice.