Sony Xperia M4 Aqua - Govorna pošta

background image

Govorna pošta

Ako vaša pretplata obuhvata uslugu glasovne pošte, pozivatelji vam mogu ostavljati

govorne poruke kada niste u mogućnosti odgovorati na pozive. Vaš broj usluge glasovne

pošte obično je sačuvan na vašoj SIM kartici. Ako to nije slučaj, broj možete dobiti od

vašeg operatera mreže i ručno ga unijeti.

Unošenje broja govorne pošte

1

Na ekranu

Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Poziv > Glasovna pošta > Postavke glasovne

pošte > Broj glasovne pošte.

3

Unesite broj svoje govorne pošte.

4

Kucnite

U redu.

Pozivanje usluge glasovne pošte

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Telefon. Prikazat će se registar poziva.

3

Kucnite kako biste prikazali brojčanu tastaturu.

4

Dodirnite i držite

1

.