Sony Xperia M4 Aqua - Údržba pomocí počítače

background image

Údržba pomocí počítače

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačová softwarová služba obsahující sadu nástrojů a aplikací,

které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion

můžete:

Aktualizovat nebo opravit software zařízení

Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze starého zařízení

Zálohovat a obnovovat obsah v počítači

Synchronizovat multimediální obsah – fotky, videa, hudbu a seznamy stop – mezi

zařízením a počítačem

Procházet soubory v zařízení
Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny

k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

Microsoft

®

Windows

®

7 nebo novější

Mac

®

X 10.8 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion for Windows na adrese

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion nebo Xperia™ Companion for

Mac na adrese http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac.

Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows

®

a zařízením pomocí kabelu USB.
Po propojení obou zařízení si můžete zvolit mezi nabitím zařízení, přenosem souborů

nebo použitím zařízení pro vstup MIDI. Váš počítač zařízení zjistí po výběru režimu

připojení

Přenos souborů (MTP). Výchozí režim připojení je nastaven na Pouze nabíjení.

S aplikací Xperia™ Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte

aplikaci Xperia™ Companion nainstalovánu, budete o instalaci požádáni při připojení

zařízení k počítači.

Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia™ a zkontrolujte, zda

je zcela suchý.

39

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Režim připojení USB

Režim připojení

Přenos souborů (MTP) můžete použít pro správu souborů a aktualizaci

softwaru zařízení. Tento režim USB se používá při spojení s počítači se systémem
Microsoft

®

Windows

®

. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.

Změna režimu připojení USB

1

Připojte k zařízení konektor USB.

2

Přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na možnost

Nabíjení zařízení

prostřednictvím USB.

3

Ťukněte na tlačítko

Přenos souborů (MTP).