Sony Xperia M4 Aqua - Obrazovka nabídky aplikace Album

background image

Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet alba fotografií,

včetně fotografií a videí pořízených se zvláštními efekty a včetně obsahu, který sdílíte

online prostřednictvím služeb jako Picasa™ a Facebook. Když se k těmto platformám

přihlásíte, můžete spravovat obsah a prohlížet si obrázky online. V aplikaci Album můžete

také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah

např. pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

1

Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu

2

Prohlížení oblíbených fotografií a videí

3

Zobrazení všech videí uložených v zařízení

4

Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule

5

Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení se zvláštními efekty

6

Zobrazení všech fotografií a videí uložených v zařízení v různých složkách

7

Zobrazení všech fotografií s tvářemi

8

Zobrazení fotografií a videí na ostatních zařízeních ve stejné síti

9

Otevření nabídky nastavení aplikace Album

10 Otevření webové podpory

11 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

116

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

Album, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .

3

Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce.

Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.

4

Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou

fotografii.

5

Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo

video zobrazíte listováním doprava.