Sony Xperia M4 Aqua - Výběr mobilních sítí

background image

Výběr mobilních sítí

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou

dostupné v místě vaší polohy. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim,

např. WCDMA nebo GSM.
Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu

sítě, ke které jste připojeni. Jak

Stavová ikona

vypadají různé stavové ikony se dozvíte31

v části na straně.

Výběr režimu sítě

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Mobilní sítě.

3

Ťukněte na položku

Preferovaný typ sítě a potom vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Mobilní sítě > Síťoví operátoři.

3

Ťukněte na ikonu

Režim hledání a vyberte možnost Ručně.

4

Vyberte síť.

Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se

dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Další > Mobilní sítě > Síťoví operátoři.

3

Ťukněte na ikonu

Režim hledání a vyberte možnost Automaticky.