Sony Xperia M4 Aqua - Přidávání a úpravy kontaktů

background image

Přidávání a úpravy kontaktů

Přidání kontaktu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na tlačítko .

3

Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý

kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat.

Případně můžete ťuknout na položku

Bez zálohování, pokud chcete kontakt

uložit pouze do zařízení.

4

Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.

5

Po dokončení ťukněte na možnost

ULOŽIT.

Po výběru synchronizačního účtu v kroku 3 se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí

jako výchozí nabízený účet. Po uložení kontaktu do konkrétního účtu se tento účet při příštím

přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud jste kontakt uložili do určitého účtu a

chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného účtu.

Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete

již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.

Úprava kontaktu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .

3

Upravte požadované údaje.

4

Po dokončení ťukněte na možnost

ULOŽIT.

Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .

3

Ťukněte na volbu

, vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a

upravte obrázek podle potřeby.

4

Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu

ULOŽIT.

Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace

Album. Chcete-li přidat obrázek

uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.

Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .

3

Ťukněte na možnost >

Nastavit vyzvánění.

4

Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku vyberte hudební soubor

uložený v zařízení a pak ťukněte na položku

Hotovo.

5

Ťukněte na tlačítko

ULOŽIT.

Odstranění kontaktů

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.

3

Chcete-li odstranit všechny kontakty, ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací

nabídku a poté vyberte možnost

Označit vše.

4

Ťukněte na a potom na položku

Odstranit.

81

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na

Moje vizitka a potom na položku .

3

Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.

4

Po dokončení ťukněte na možnost

ULOŽIT.

Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .

2

Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku

Uložit.

3

Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost

Vytvořit nový kontakt.

4

Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

ULOŽIT.