Sony Xperia M4 Aqua - Stahování aplikací ze služby Google Play™‎

background image

Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat

aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete

stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu,

ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™

nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Stažení aplikace z webu Google Play™

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku

Obchod Play a ťukněte na ni.

3

Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou

chcete stáhnout.

4

Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k

dokončení instalace.

Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým

funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění

udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v

nabídce

Nastavení > Aplikace.