Sony Xperia M4 Aqua - Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého

zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a

kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci

E-mail, Kalendář a

Kontakty.

Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

1

Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové

sítě.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Ťukněte na položky

Nastavení > Účty > Přidat účet > Exchange ActiveSync.

4

Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.

5

Ťukněte na tlačítko

Další. Zařízení začne načítat informace o účtu. Pokud dojde k

chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte

na položku

Další.

6

Ťuknutím na položku

OK povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.

7

Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se

zařízením, například kontakty a položky kalendáře.

8

Ťukněte na tlačítko

Další a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.

9

Znovu ťukněte na tlačítko

Další. Zadejte název pracovního účtu a stiskněte tlačítko

Dokončit nastavení.

10

Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru

umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například

znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování. Jinak se

nastavení účtu nezdaří.

Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znovu přihlásit k účtu

EAS v zařízení.

54

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Změna nastavení účtu EAS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položku

E-mail, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .

3

Ťukněte na položku

Nastavení, vyberte účet EAS a pak změňte nastavení tohoto

účtu podle potřeby.

Nastavení intervalu synchronizace pro účet EAS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položku

E-mail a poté na položku .

3

Ťukněte na položku

Nastavení a vyberte účet EAS.

4

Ťukněte na položky

Četnost kontroly > Četnost kontroly a vyberte požadovaný

interval.

Odebrání účtu EAS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti >

Nastavení > Účty.

2

V části

Účty ťukněte na položku Exchange ActiveSync a pak vyberte účet EAS,

který chcete odebrat.

3

Ťukněte na a potom na položku

Odebrat účet.

4

Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost

Odebrat účet.

55

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.