Sony Xperia M4 Aqua - Přístup k nastavení

background image

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku

Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na tlačítko

Nastavení.

Zobrazení informací o zařízení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Informace o telefonu a ťukněte na ni.

Otevření a zavření panelu Rychlá nastavení

Chcete-li otevřít panel Rychlá nastavení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

1

Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .

2

Na panelu v horní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení,

které chcete přidat, a poté ji přetáhněte do spodní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

1

Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na ikonu .

2

Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.