Sony Xperia M4 Aqua - Heli täiustamine

background image

Heli täiustamine

Heli kvaliteedi parendamine ekvalaiseriga

1

Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid

Seaded > Heliseaded >

Heliefektid > Ekvalaiser.

2

Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla. Heli

automaatseks reguleerimiseks koputage valikut

ja valige laad.

Ruumilise heli sisselülitamine

1

Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid

Seaded > Heliseaded >

Heliefektid > Ringheli (VPT).

2

Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks

valikut

OK.