Sony Xperia M4 Aqua - Rakenduste seaded

background image

Rakenduste seaded

Mõni rakendus küsib selle kasutamise alustamisel luba. Saate lube iga rakenduse puhul

eraldi anda või keelata kas menüüs Seaded või kinnitusdialoogis Load. Loa nõuded

olenevad rakenduse kujundusest.

Lubade andmine ja keelamine

Dialoogi kuvamisel saate lube anda või keelata. Kui olete varem kasutanud teist Androidi

versiooni, on enamikule rakendustele vajalikud load juba antud.

Loa andmine

1

Loa andmiseks koputage valikut

Lubamine.

2

Kinnitusdialoogi teistkordsel ilmumisel saate soovi korral teha valiku

Ära enam

küsi.

3

Dialoogis selgitatakse ka põhjust, miks rakendus lube vajab ja kuidas neid

konkreetselt kasutab. Dialoogiakna kõrvaldamiseks koputage valikut

OK.

Loa keelamine

Loa keelamiseks koputage dialoogi kuvamisel valikut

Keelamine.

Mõnd rakendust saab kasutada ka siis, kui olete load keelanud.

Olulised load

Mõni luba on rakenduste õigesti töötamiseks kohustuslik. Sellistel juhtudel kuvatakse

vastavasisuline dialoogiboks.

Rakenduste konfigureerimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rakendused > .

3

Valige konfigureerimissuvand, näiteks

Rakenduse load, seejärel valige rakendus,

mida soovite konfigureerida.

Oluliste lubade andmine

1

Loa andmiseks koputage valikuid

Jätka > RAKEND. TEAVE > Load.

2

Leidke vajalik oluline luba.

3

Lohistage liugur paremale.

Rakenduse linkimine

Teie seade saab määratleda vaikerakendused teatud veebilinkide käsitlemiseks. See

tähendab, et kui linkimine on määratud, ei pea te iga kord lingi avamisel rakendust

valima. Vaikerakendust saate igal ajal muuta.

Rakenduste linkide haldamine menüüs Seaded

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja

Seaded > Rakendused.

3

Koputage ikooni ja leidke valik

Rakenduse lingid.

4

Valige rakendus ja kohandage seadeid nagu soovite.