Sony Xperia M4 Aqua - Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

background image

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google

Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks järgige

asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie seadet kahjustada.

Laadige rakendusi alla üksnes usaldusväärsetest allikatest. Küsimuste või probleemide korral

pöörduge rakendusepakkuja poole.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib ainult omanik (s.t peamine kasutaja) lubada

allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™. Omaniku tehtud muudatused mõjutavad

kõiki teisi kasutajaid.

Rakenduste allalaadimise lubamine muudest allikatest

1

Koputage kuval Avakuva ikooni .

2

Leidke järgmised valikud ja koputage neid:

Seaded > Turve.

3

Lohistage liugurit valiku

Tundmatud allikad kõrval paremale.

4

Koputage ikooni

OK.

Mõni rakendus vajab töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja

mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.

Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks ja nende oleku muutmiseks koputage

valikuid

Seaded > Rakendused ja seejärel soovitud rakendust.

45

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.