Sony Xperia M4 Aqua - Helistamine sõnumist

background image

Helistamine sõnumist

Sõnumi saatjale helistamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel leidke ja koputage valikut .

2

Koputage vestlust ja seejärel ikooni .

Saatja numbri salvestamine kontaktina

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Koputage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel koputage käsku

Salvesta.

3

Valige olemasolev kontakt või koputage valikut

Uue kontakti loomine.

4

Muutke kontakti teavet ja koputage valikut

Salvesta.