Sony Xperia M4 Aqua - Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

background image

Seadme identifitseerimiskoodi otsimine

Teie seadmel on kordumatu identifitseerimiskood. Seda koodi nimetatakse IMEI-koodiks

(IMEI – International Mobile Equipment Identity). Peaksite selle koodi koopia alles hoidma.

Teil võib seda vaja minna näiteks Xperia™ Care tugiteenuses oma seadme

registreerimiseks. Kui teie seade varastatakse, saavad mõned võrguteenuse pakkujad

selle numbri abil takistada seadme juurdepääsu teie riigi või piirkonna võrkudele.

IMEI-koodi vaatamine sildisalvelt

1

Eemaldage mälukaardi pesa kate.

2

Sisestage sildisalve avasse lahtitõmmatud kirjaklambri ots (või sarnane pika ja

peene otsaga objekt) ja seejärel tõmmake salv väljapoole. IMEI-kood on näha

salvel.

IMEI-koodi kuvamiseks ekraanil võite avada ka seadme telefoniklahvistiku ja sisestada

väärtuse

*#06#

.

IMEI-koodivaatamine seadme seadete kaudu

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Telefoni kohta > Olek > IMEI teave.

18

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.