Sony Xperia M4 Aqua - Tomar unha captura de pantalla

background image

Tomar unha captura de pantalla

Pode capturar imaxes fixas de calquera pantalla no seu dispositivo cunha captura de

pantalla. As capturas de pantalla que tome gárdanse de xeito automático no Álbum.

Facer unha captura de pantalla

1

Manteña premida a tecla de acendido ata que apareza unha ventá de solicitude.

2

Pulse .

Tamén pode tomar unha captura de pantalla premendo e mantendo a tecla de acendido e

baixar volume ao mesmo tempo. Cando tome a captura de pantalla, pode deixar de premer

as teclas.

Para ver capturas de pantalla

Arrastre a barra de estado cara a abaixo, despois pulse na captura de pantalla

que desexe ver.

Tamén pode ver as capturas da pantalla na aplicación Álbums.