Sony Xperia M4 Aqua - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Use a Wi-Fi para navegar pola Internet, descargar aplicacións ou enviar e recibir correos

electrónicos. Unha vez conectado a unha rede Wi-Fi, o dispositivo lembra a rede e

conéctase automaticamente a ela a seguinte vez que estea dentro do alcance.
Algunhas redes Wi-Fi requiren que inicie sesión nunha páxina web antes de poder obter

acceso. Contacte co administrador da rede Wi-Fi correspondente para obter máis

información.
As redes Wi-Fi dispoñibles poden ser abertas ou estar protexidas:

As redes abertas indícanse con a carón do nome de rede Wi-Fi.

As redes protexidas indícanse con a carón do nome de rede Wi-Fi.

Algunhas redes Wi-Fi non aparecen na lista de redes dispoñibles porque non transmiten o seu

nome de rede (SSID). Se coñece o nome da rede, pode engadilo manualmente á súa lista de

redes Wi-Fi dispoñibles.

Para activar ou desactivar a Wi-Fi

1

Dende a súa

Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse o control desprazable para activar ou desactivar Wi-Fi.

Poden transcorrer uns segundos ata que se active a Wi-Fi.

Para conectarse a unha rede Wi-Fi automaticamente

1

Dende a súa

Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse o control desprazable para activar a

Wi-Fi. Aparecen todas as redes Wi-Fi

dispoñibles.

4

Pulse unha rede Wi-Fi para conectarse a ela. Nas redes protexidas, introduza

insira o contrasinal correspondente. aparecerá na barra de estado cando estea

conectado.

Para buscar novas redes dispoñibles, pulse e logo pulse

Actualizar. Se non pode conectarse

a unha rede Wi-Fi correctamente, consulte as suxestións para a resolución de problemas para

o seu dispositivo en

www.sonymobile.com/support/

.

47

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para engadir unha rede Wi-Fi manualmente

1

Dende a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse >

Engadir rede.

4

Introduza a información de

Nome de rede (SSID).

5

Para seleccionar un tipo de seguridade, pulse o campo

Seguridade.

6

Se é necesario, introduza un contrasinal.

7

Para editar opcións avanzadas como a configuración proxy e os axustes de IP,

pulse

Opcións avanzadas e despois faga os cambios necesarios.

8

Pulse

Gardar.

Contacte co seu administrador de rede Wi-Fi para obter o SSID da rede e o contrasinal.

Incrementar a intensidade do sinal Wi-Fi

Hai unha serie de cousas que pode facer para mellorar a recepción Wi-Fi:

Achegue o dispositivo ao punto de acceso Wi-Fi.

Aparte o punto de acceso Wi-Fi de calquera posible obstrución ou interferencia.

Non cubra a zona da antena Wi-Fi do dispositivo (a parte resaltada na ilustración).

Axustes Wi-Fi

Cando está conectado a unha rede Wi-Fi ou hai redes Wi-Fi dispoñibles preto de

vostede, pode ver o estado desas redes. Tamén pode habilitar o dispositivo para recibir

unha notificación cando detecte unha rede Wi-Fi aberta.

Para activar as notificacións de rede Wi-Fi

1

Active a Wi-Fi, se aínda non o fixo.

2

Dende a súa Pantalla de inicio, pulse .

3

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

4

Pulse >

Avanzados.

5

Arrastre cara á dereita o control desprazable que está a carón de

Notificación de

rede.

Para ver información detallada sobre unha rede Wi-Fi conectada

1

Dende a

Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse a rede Wi-Fi á que estea conectado no momento. Aparecerá información

detallada sobre a rede.

48

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para engadir unha política de hibernación de Wi-Fi

1

Dende a Pantalla de inicio pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Pulse e logo

Avanzados > Manter Wi-Fi activa durante susp..

4

Seleccione unha opción.

WPS

O WPS (Wi-Fi Protected Setup™) é un estándar de rede sen fíos que lle axuda a

establecer conexións de rede sen fíos seguras. Se ten poucos coñecementos sobre a

seguridade sen fíos, o WPS permítelle configurar facilmente a encriptación dun acceso

protexido Wi-Fi (WPA) que asegure a súa rede. Tamén pode engadir novos dispositivos a

unha rede xa existente sen introducir contrasinais longos.
Use un destes métodos para activar o WPS:

Método pulsador: simplemente pulse un botón nun dispositivo compatible con WPS, por

exemplo, un router.

Método PIN: o seu teléfono crea un PIN (número de identificación persoal) aleatorio que

vostede introduce no dispositivo compatible con WPS.

Para conectarse a unha rede Wi-Fi usando un botón WPS

1

Dende a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Active a Wi-Fi, se aínda non o fixo.

4

Pulse >

Avanzados > Botón de comando WPS e logo prema o botón WPS do

dispositivo compatible con WPS.

Para conectarse a unha rede Wi-Fi cun PIN de WPS

1

Dende a súa Pantalla de inicio, pulse .

2

Localice e pulse

Axustes > Wi-Fi.

3

Active a Wi-Fi, se aínda non o fixo.

4

Pulse >

Avanzados > Entrada de PIN WPS.

5

No dispositivo compatible con WPS, introduza o PIN que aparece no seu

dispositivo.