Sony Xperia M4 Aqua - Montaxe

background image

Montaxe

O seu dispositivo só é compatible con tarxetas nano SIM.

8

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.

background image

Para inserir a tarxeta nano SIM

Para evitar danos no seu dispositivo, non insira unha tarxeta nano SIM cortada dunha tarxeta

SIM.

1

Separe a tapa da rañura da tarxeta nano SIM.

2

Insira a tarxeta nano SIM na rañura da tarxeta nano SIM.

3

Coloque de novo a tapa.

Se insire unha tarxeta nano SIM mentres o dispositivo está acendido, o dispositivo reiniciarase

de xeito automático.

Para inserir a tarxeta de memoria

1

Separe a tapa da rañura da tarxeta de memoria.

2

Coa placa de contactos dourada mirando cara abaixo, insira a tarxeta de

memoria na rañura da tarxeta de memoria e despois volva colocar a tapa da

rañura da tarxeta de memoria.

Para extraer a tarxeta nano SIM

1

Separe a tapa da rañura da tarxeta nano SIM.

2

Empuxe a tarxeta nano SIM cara dentro ata escoitar un clic e entón sóltea de

inmediato.

3

Tire totalmente da tarxeta nano SIM Draw cara afora e extráiaa.

4

Coloque de novo a tapa.

Para extraer a tarxeta de memoria

1

Desactive o dispositivo ou desmonte a tarxeta de memoria desde

Axustes >

Almacenamento > a carón da Tarxeta SD.

2

Prema a tarxeta de memoria cara ao interior e logo sóltea inmediatamente.

3

Tire con coidado da tarxeta de memoria cara afora completamente para extraela.

4

Coloque de novo a tapa.

9

Esta é a versión en liña desta publicación. © Só se pode imprimir para uso persoal.