Sony Xperia M4 Aqua - Izrada sigurnosne kopije i vraćanje sadržaja

background image

Izrada sigurnosne kopije i vraćanje sadržaja

Fotografije, videozapise i drugi osobni sadržaj ne biste trebali spremati isključivo u internu

memoriju uređaja. Ako se vaš uređaj ošteti, izgubi ili bude ukraden, možda će biti

moguće vratiti podatke pohranjene u internoj memoriji. Preporučujemo da pomoću

softvera Xperia™ Companion izradite sigurnosne kopije koje podatke sigurno spremaju

na vanjski uređaj. To se osobito preporučuje kad ažurirate softver uređaja na noviju

verziju sustava Android.
Preporučuje se da prije vraćanja tvorničkih postavki izradite sigurnosnu kopiju podataka

pomoću aplikacije Xperia™ Backup & restore. Pomoću ove aplikacije možete sigurnosno

kopirati podatke na internetski račun, SD karticu ili vanjski USB uređaj za pohranu

povezan s uređajem prilagodnikom za USB izvor:
Pomoću aplikacije Google Backup & restore možete sigurnosno kopirati podatke na

poslužitelj tvrtke Google.

Izrada sigurnosne kopije na računalu

Sigurnosnu kopiju podataka s uređaja na PC-ju ili računalu Apple

®

Mac

®

možete izraditi

pomoću softvera Xperia™ Companion. Sigurnosnu kopiju moguće je izraditi za sljedeće

vrste podataka:

kontakte i evidencije poziva

SMS poruke

kalendar

postavke

medijske datoteke kao što su glazba i videozapisi

fotografije i slike

40

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Izrada sigurnosne kopije podataka pomoću računala

1

Otključajte zaslon uređaja i povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2

Ako se ne pokrene automatski, otvorite softver Xperia™ Companion na računalu.

Računalo će nakon nekoliko trenutaka otkriti uređaj. Obavezno na uređaju

odaberite način rada za

Prijenos datoteka (MTP).

3

Na glavnom zaslonu programa Xperia™ Companion kliknite

Sigurnosna kopija.

4

Slijedite upute na zaslonu da biste izradili sigurnosnu kopiju podataka s uređaja.

Ako niste instalirali Xperia™ Companion, kada povežete uređaj s računalom od vas će se

zatražiti da ga instalirate.

Vraćanje podataka pomoću računala

1

Otključajte zaslon uređaja i povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2

Ako se ne pokrene automatski, otvorite softver Xperia™ Companion na računalu.

Računalo će nakon nekoliko trenutaka otkriti uređaj. Obavezno na uređaju

odaberite način rada za

Prijenos datoteka (MTP).

3

Na glavnom zaslonu programa Xperia™ Companion kliknite

Vrati.

4

Odaberite datoteku sigurnosne kopije iz evidencije sigurnosnih kopija, potom

kliknite

Dalje i slijedite upute na zaslonu za vraćanje podataka na uređaj.

Ako niste instalirali Xperia™ Companion, kada povežete uređaj s računalom od vas će se

zatražiti da ga instalirate.

Izrada sigurnosne kopije podataka pomoću aplikacije Xperia™ Backup

& restore

Pomoću aplikacije Xperia™ Backup & restore možete izraditi internetsku ili lokalnu

sigurnosnu kopiju podataka. Možete, primjerice, ručno izraditi sigurnosnu kopiju

podataka ili uključiti automatsku izradu sigurnosne kopije radi redovitog spremanja

podataka.
Preporučuje se da prije vraćanja tvorničkih postavki izradite sigurnosnu kopiju podataka

pomoću aplikacije Xperia™ Backup & restore. Na internetski račun, SD karticu ili vanjski

USB uređaj za pohranu povezan s uređajem prilagodnikom za USB izvor pomoću

navedene aplikacije možete sigurnosno kopirati sljedeće vrste podataka:

favorite

kontakte i evidenciju poziva

razgovore

podatke iz kalendara

račune e-pošte

Wi-Fi mreže

postavke uređaja

aplikacije

izgled početnog zaslona uređaja Xperia™

Izrada sigurnosne kopije sadržaja na internetski račun

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset.

3

Da biste omogućili funkciju automatske izrade sigurnosne kopije, dotaknite

Aut.

izrada sigur. kopija, a zatim dotaknite prekidač za uključivanje ili isključivanje.

4

Da biste omogućili ručnu izradu sigurnosnih kopija, dotaknite

Više > Ručno sig.

kopiranje.

5

U odjeljku

Lokacija za pohranu datoteka dotaknite Odabir memorije > Mrežni

račun.

6

Ako se to zatraži, pročitajte odgovarajuće i uvjete i ako se slažete, dotaknite

Prihvaćam pa slijedite upute na zaslonu da biste se prijavili na Google™ račun.

7

Odaberite vrste podataka za izradu sigurnosnih kopija, a zatim dotaknite

Izrada

sigurnosne kopije.

41

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Postavljanje funkcije automatske izrade sigurnosne kopije

1

Ako sigurnosno kopirate sadržaj na USB uređaj za pohranu, uređaj za pohranu

mora biti povezan s uređajem putem prilagodnika za USB izvor. Ako izrađujete

sigurnosnu kopiju na SD karticu, provjerite je li SD kartica pravilno umetnuta u

uređaj. Ako sigurnosno kopirate sadržaj na mrežni račun, provjerite jeste li se

prijavili u Google™ račun.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset.

4

U odjeljku

Xperia™ sigurnosno kopiranje i vraćanje dotaknite Aut. izrada sigur.

kopija.

5

Da biste omogućili funkciju automatske izrade sigurnosne kopije, dotaknite

prekidač za uključivanje ili isključivanje.

6

Odaberite učestalost sigurnosnog kopiranja, mjesto spremanja datoteka

sigurnosne kopije, vrijeme izrade sigurnosne kopije i vrste podataka za sigurnosno

kopiranje.

7

Da biste spremili postavke, odaberite .

Ručna izrada sigurnosne kopije sadržaja

1

Ako sigurnosno kopirate sadržaj na USB uređaj za pohranu, uređaj za pohranu

mora biti povezan s uređajem putem prilagodnika za USB izvor. Ako izrađujete

sigurnosnu kopiju na SD kartici, provjerite je li ispravno umetnuta u uređaj. Ako

sigurnosno kopirate sadržaj na mrežni račun, provjerite jeste li se prijavili u

Google™ račun.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset.

4

U odjeljku

Xperia™ sigurnosno kopiranje i vraćanje dotaknite Više.

5

Dotaknite

Ručno sig. kopiranje, a zatim odaberite odredište sigurnosne kopije i

vrste podataka za koje želite izraditi sigurnosnu kopiju.

6

Dotaknite

Izrada sigurnosne kopije.

7

Nakon izrade sigurnosne kopije podataka dotaknite

Završi.

Uređivanje datoteke sigurnosne kopije

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset.

3

U odjeljku

Xperia™ sigurnosno kopiranje i vraćanje dotaknite Više.

4

Dotaknite

Uređ. datot. sigurn. kopije, a zatim odaberite izvor sigurnosne kopije i

vrste podataka koje želite izbrisati.

5

Dotaknite

Izbriši podatke.

6

Dotaknite

U redu da biste potvrdili.

7

Kada se podaci izbrišu, dotaknite

Završi.

Vraćanje sigurnosne kopije sadržaja

1

Ako vraćate sadržaj s USB uređaja za pohranu, uređaj za pohranu mora s vašim

uređajem biti povezan putem prilagodnika za USB izvor. Ako vraćate sadržaj sa

SD kartice, provjerite je li ona ispravno umetnuta u uređaj. Ako vraćate sadržaj s

mrežnog računa, provjerite jeste li se prijavili u Google™ račun.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset.

4

U odjeljku

Xperia™ sigurnosno kopiranje i vraćanje dotaknite Vrati podatke, a

zatim odaberite izvor vraćanja i vrste podataka koje želite vratiti.

5

Dotaknite

Vrati podatke.

6

Kada je sadržaj vraćen, dotaknite

Završi.

Imajte na umu da će se tijekom postupka vraćanja izbrisati sve promjene koje ste na podacima

i postavkama izvršili nakon izrade sigurnosne kopije, uključujući sve aplikacije koje ste preuzeli.

42

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Izrada sigurnosne kopije podataka pomoću aplikacije Google Backup &

restore

Pomoću aplikacija Google Backup & restore možete sigurnosno kopirati podatke na

poslužitelj tvrtke Google. Možete i uključiti funkciju automatskog vraćanja da biste vratili

podatke i postavke aplikacije kada ponovno instalirate aplikaciju.
Pomoću te aplikacije možete sigurnosno kopirati sljedeće vrste podataka:

aplikacije

favorite

Wi-Fi mreže

ostale postavke

Za izradu sigurnosne kopije na računu na mreži

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset.

3

Pod

Google™ sigurnosno kopiranje i vraćanje, dotaknite Izradi sigurnosnu

kopiju mojih podataka i povucite klizač udesno.

Omogućivanje automatskog vraćanja prilikom ponovne instalacije aplikacije

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Izrada sigurnosne kopije i reset.

3

U odjeljku

Google™ sigurnosno kopiranje i vraćanje klizač pokraj mogućnosti

Automatsko vraćanje povucite udesno.

43

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.