Sony Xperia M4 Aqua - Kalendar

background image

Kalendar i budilica

Kalendar

Pomoću aplikacije Kalendar možete upravljati svojim rasporedom. Ako ste se prijavili na

uređaj i sinkronizirali ga s jednim ili više internetskih računa koji sadrže kalendare,

primjerice računom za Google™ ili računom za Xperia™ with Facebook računom,

događaji iz kalendara na tim računima prikazivat će se i u aplikaciji Kalendar. Možete

odabrati kalendare koje želite integrirati u kombinirani prikaz kalendara.
Kada se približi vrijeme obveze, uređaj će proizvesti zvuk obavijesti da bi vas podsjetio na

nju. Na traci stanja prikazat će se i .

1

Odabir vrste prikaza i kalendara koje želite pogledati

2

Povratak na trenutni datum

3

Pristup postavkama i drugim opcijama

4

Listanjem ulijevo ili udesno možete brže pregledavati

5

Odabrani datumi

6

Raspored za odabrani dan

7

Dodavanje događaja u kalendar

Izrada događaja u kalendaru

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim

Kalendar.

2

Dotaknite .

3

Ako ste kalendar uskladili s jednim ili više računa, odaberite račun na koji želite

dodati događaj. Ako događaj želite dodati samo na uređaj, dotaknite

Kalendar na

uređaju.

4

Upišite ili odaberite željene informacije i dodajte sudionike u događaj.

5

Da biste spremili događaj i poslali pozivnice, dotaknite

Spremi.

Prikaz događaja u kalendaru

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim

Kalendar.

2

Dotaknite događaj koji želite pogledati.

Prikaz većeg broja kalendara

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Kalendar.

2

Dotaknite i označite odgovarajuće potvrdne okvire uz kalendare koje želite

prikazati.

Zumiranje prikaza kalendara

Kada je odabran prikaz

Tjedan ili Dan, skupite dva prsta na zaslonu da biste

povećali prikaz.

133

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Prikaz državnih praznika u aplikaciji Kalendar

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim

Kalendar.

2

Dotaknite , a zatim

Postavke.

3

Dotaknite

Državni praznici.

4

Odaberite opciju ili kombinaciju opcija pa dotaknite

U redu.

Prikaz rođendana u aplikaciji Kalendar

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim

Kalendar.

2

Dotaknite , a zatim

Postavke > Rođendani.

3

Klizač pokraj opcije

Rođendani povucite udesno.

Prikaz vremenske prognoze u aplikaciji Kalendar

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim

Kalendar.

2

Dotaknite , a zatim

Postavke.

3

Dotaknite

Prognoza vremena, a zatim povucite klizač uz opciju Prognoza

vremena udesno.

4

Ako su onemogućene lokacijske usluge, dotaknite

Matična lokacija, a zatim

potražite grad koji želite dodati.

Dodatne informacije o omogućivanju lokacijskih usluga potražite u odjeljku

Korištenje

lokacijskih usluga

na stranici 131.

Promjena postavki vremenske prognoze u aplikaciji Kalendar

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite , a zatim

Kalendar.

2

Dotaknite , a zatim

Postavke.

3

Dotaknite

Prognoza vremena.

4

Po želji prilagodite postavke.