Sony Xperia M4 Aqua - Recikliranje uređaja

background image

Recikliranje uređaja

Imate stari uređaj koji vam samo leži kod kuće? Zašto ga ne reciklirate? Ako to učinite,

omogućit ćete nam da ponovno iskoristimo njegove materijale i komponente, a i

pridonijet ćete zaštiti okoliša! Saznajte više o mogućnostima recikliranja u vašoj regiji na

www.sonymobile.com/recycle

.