Sony Xperia M4 Aqua - Bežična tehnologija Bluetooth®

background image

Bežična tehnologija Bluetooth®

Koristite Bluetooth® funkciju za slanje datoteka na druge kompatibilne Bluetooth®

uređaje ili povežite handsfree dodatni pribor. Bluetooth® veze funkcioniraju bolje u krugu

od 10 metara (33 stope), bez prepreka između uređaja. U nekim slučajevima morate

ručno upariti uređaj s drugim Bluetooth® uređajima.

Međuoperativnost i kompatibilnost varira ovisno o Bluetooth® uređaju.

Ako koristite uređaj s više korisnika, svaki korisnik može promijeniti postavke za Bluetooth®, a

te će promjene utjecati na sve korisnike.

Uključivanje funkcije Bluetooth

®

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

3

Dotaknite prekidač za uključivanje i isključivanje pokraj opcije

Bluetooth da biste

uključili funkciju Bluetooth

®

. Vaš je uređaj sada vidljiv uređajima u blizini i pojavit će

se popis dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

Imenovanje uređaja

Uređaju možete dati naziv. Taj naziv prikazuje se drugim uređajima nakon što uključite
funkciju Bluetooth

®

i omogućite vidljivost telefona.

Dodjela naziva uređaju

1

Provjerite je li uključena funkcija Bluetooth

®

.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

4

Dotaknite >

Preimenuj ovaj uređaj.

5

Unesite naziv uređaja.

6

Dotaknite

Preimenuj.

Uparivanje telefona s drugim Bluetooth

®

uređajem

Kada svoj uređaj uparite s nekim drugim uređajem, možete, primjerice, povezati svoj
uređaj s Bluetooth

®

slušalicama s mikrofonom ili Bluetooth

®

kompletom za automobil pa

dijeliti glazbu putem tih uređaja.

Kada uparite svoj uređaj s nekim drugim Bluetooth

®

uređajem, vaš će uređaj zapamtiti to

uparivanje. Prilikom uparivanja svog uređaja s nekim Bluetooth

®

uređajem, možda ćete

morati unijeti pristupni kod. Uređaj će automatski pokušati s generičkim pristupnim
kodom 0000. Ako to ne funkcionira, u korisničkom priručniku Bluetooth

®

potražite

njegov pristupni kod. Taj pristupni kod ne morate ponovno unositi prilikom sljedećeg
povezivanja s prethodno uparenim Bluetooth

®

uređajem.

Neke Bluetooth

®

uređaje, npr. većinu Bluetooth

®

slušalica s mikrofonom, morate i upariti i

povezati s drugim uređajem.

Telefon možete upariti s nekoliko Bluetooth

®

uređaja, no istodobno ga možete povezati samo s

jednim Bluetooth

®

profilom.

125

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uparivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Provjerite je li na uređaju koji želite upariti aktivirana funkcija Bluetooth

®

te je li

vidljiv drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Na zaslonu Početni zaslon na uređaju dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

4

Dotaknite klizač pokraj opcije

Bluetooth da biste uključili funkciju Bluetooth

®

.

Pojavit će se popis dostupnih Bluetooth

®

uređaja.

5

Dotaknite Bluetooth

®

uređaj s kojim želite upariti svoj.

6

Ako je potrebno, unesite lozinku ili potvrdite isti pristupni kod na oba uređaja.

Povezivanje uređaja s drugim Bluetooth

®

uređajem

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

3

Dotaknite Bluetooth

®

uređaj s kojim se želite povezati.

Rasparivanje Bluetooth

®

uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

3

U odjeljku

Upareni uređaji dotaknite uz naziv uređaja koji želite raspariti.

4

Dotaknite

Zaboravi.

Slanje i primanje stavki korištenjem Bluetooth

®

tehnologije

Koristite Bluetooth

®

tehnologiju za dijeljenje stavki s drugim Bluetooth

®

kompatibilnim

uređajima poput mobilnih uređaja ili računala. Možete slati i primati sljedeće vrste stavki:

Fotografije i videozapise

Glazbene i druge audio datoteke

Web stranice

Za slanje stavki pomoću funkcije Bluetooth

®

1

Na uređaju koji prima: Provjerite je li funkcija Bluetooth

®

uključena i je li uređaj

vidljiv drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Na uređaju koji šalje: Otvorite aplikaciju koji sadrži stavku koju želite poslati i

pomaknite se na stavku.

3

Ovisno o aplikaciji i stavci koju želite poslati, možda budete trebali primjerice,

dotaknuti i držati stavku, otvoriti stavku ili pritisnuti . Postoje i drugi načini slanja

stavke.

4

Odaberite

Bluetooth.

5

Uključite Bluetooth

®

ako se to zatraži.

6

Dotaknite naziv uređaja koji prima.

7

Na uređaju koji prima: ako se to zatraži, prihvatite vezu.

8

Na uređaju koji šalje: ako se to traži, potvrdite prijenos na uređaj koji prima.

9

Na uređaju koji prima: prihvatite dolaznu stavku.

Primanje stavki pomoću funkcije Bluetooth

®

1

Provjerite je li funkcija Bluetooth

®

uključena i je li uređaj vidljiv drugim Bluetooth

®

uređajima.

2

Uređaj koji šalje sada će početi slati podatke na vaš uređaj.

3

Ako se to zatraži, unesite isti pristupni kod na oba uređaja ili potvrdite predloženi.

4

Kada dobijete obavijest o dolaznoj datoteci na uređaj, traku stanja povucite prema

dolje te dotaknite obavijest da biste prihvatili prijenos datoteke.

5

Dotaknite

Prihvati da biste pokrenuli prijenos datoteke.

6

Da biste prikazali tijek prijenosa, traku stanja povucite prema dolje.

7

Da biste otvorili primljenu stavku, traku stanja povucite prema dolje te dotaknite

relevantnu obavijest.

126

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Prikaz datoteka primljenih putem tehnologije Bluetooth®

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Bluetooth.

3

Pritisnite i odaberite

Prikaži primljene datoteke.

127

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.