Sony Xperia M4 Aqua - Jednostavni početni zaslon

background image

Jednostavni početni zaslon

Jednostavni početni zaslon alternativni je početni zaslon na kojem se prikazuju najčešće

korištene aplikacije i brojevi za brzo biranje određenih kontakata. Odlikuje se i većim

fontovima i ikonama za unaprijed instalirane aplikacije kao što su kontakti, poruke i

kalendar.

Omogućivanje jednostavnog početnog zaslona

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Početna > Jednostavni početni zaslon.

3

Slijedite upute na zaslonu, a zatim dotaknite

U redu.

Prelazak na standardni početni zaslon

Na zaslonu Početni zaslon, dotaknite

Postavke > Izlaz s jednostavnog početnog

zaslona > U redu.

136

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.