Sony Xperia M4 Aqua - Automatsko otključavanje uređaja

background image

Automatsko otključavanje uređaja

Značajka Smart Lock pojednostavnjuje otključavanje uređaja omogućivanjem postavljanja

automatskog otključavanja u određenim situacijama. Uređaj možete držati otključanim

kada je, primjerice, povezan s Bluetooth® uređajem ili kada ga nosite sa sobom.
Da biste uređaj pripremili za automatsko otključavanje, najprije morate provesti sljedeće

korake navedenim redoslijedom:

Provjerite imate li vezu s internetom, po mogućnosti Wi-Fi vezu da biste smanjili troškove

prijenosa podataka.

Ažurirajte sve aplikacije putem aplikacije Play Store™ da biste bili sigurni da je aplikacija

za usluge Google Play™ ažurna. Ažurna aplikacija za usluge Google Play™ omogućuje

vam korištenje najnovijih značajki funkcije Smart Lock.

Omogućite Smart Lock.

Postavite kada želite da se uređaj automatski otključa.

Funkciju Smart Lock razvio je Google™, pa se s vremenom značajke te funkcije mogu

promijeniti uslijed ažuriranja koja Google™ objavi.

Funkcija Smart Lock možda nije dostupna na svim tržištima, u svim zemljama ili regijama.

Omogućivanje značajke Smart Lock

1

Obavezno postavite uzorak, PIN ili zaporku za zaključavanje zaslona.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Pouzdani predstavnici.

4

Klizač pokraj opcije

Smart Lock (Google) povucite udesno.

5

Dotaknite strelicu natrag pokraj opcije

Pouzdani predstavnici.

6

Pronađite i dotaknite

Pametno zaključavanje.

7

Unesite uzorak, PIN ili zaporku. To otključavanje zaslona morat ćete koristiti

prilikom svake promjene postavki značajke Smart Lock.

8

Odaberite vrstu značajke Smart Lock.

Postavljanje vremena automatskog održavanja otključanog uređaja

Funkcija Smart Lock omogućuje održavanje uređaja otključanim putem sljedećih

postavki:

Pouzdani uređaji – uređaj ostaje otključan dok je povezan pouzdani Bluetooth® ili NFC

uređaj.

Pouzdana mjesta – uređaj ostaje otključan kada ste na pouzdanoj lokaciji.

Otkrivanje nošenja uz tijelo – uređaj ostaje otključan dok ga nosite sa sobom.

Pouzdano lice – uređaj se otključava kad ga pogledate.

Pouzdani glas – postavite prepoznavanje glasa da biste mogli pretraživati na bilo kojem

zaslonu.
Uređaj morate ručno otključati ako ga ne upotrebljavate 4 sata i nakon ponovnog

pokretanja.

Povezivanje s pouzdanim Bluetooth® uređajima

Povezani Bluetooth® uređaj možete proglasiti za "pouzdan" pa će uređaj Xperia™ ostati

otključan dok je povezan s tim uređajem. Ako se redovito povezujete s nekim Bluetooth®

uređajima, kao što su zvučnik u automobilu ili kućni multimedijski sustav, Bluetooth® sat

ili uređaj za praćenje fizičke aktivnosti, možete te uređaje proglasiti pouzdanima i zaobići

dodatnu zaštitu zaključanog zaslona radi uštede vremena. Ta je značajka prikladna ako

uređaje obično koristite na razmjerno sigurnim mjestima. U nekim ćete slučajevima i dalje

morati ručno otključati uređaj radi povezivanja s pouzdanim uređajem.

Ne preporučuje se da kao pouzdane dodajete uređaje koji su stalno priključeni na vaš uređaj,

kao što su Bluetooth® tipkovnice ili kućišta.

Čim se pouzdani Bluetooth® uređaj isključi ili udalji izvan domašaja, zaslon će se zaključati pa

ćete za otključavanje morati unijeti PIN, uzorak ili zaporku.

14

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Dodavanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

1

Uređaj mora biti uparen i povezan s Bluetooth® uređajem koji želite dodati kao

pouzdan.

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Dodaj pouzdani uređaj > Bluetooth.

3

Dotaknite naziv uređaja da biste ga odabrali na popisu povezanih uređaja. Na tom

su popisu samo upareni uređaji.

4

Ovisno o sigurnosti veze, možda ćete najprije morati ručno otključati uređaj da bi

ga potom pouzdani uređaj mogao držati otključanim.

Uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Pametno zaključavanje > Pouzdani

uređaji.

3

Dotaknite uređaj koji želite ukloniti.

4

Dotaknite

Ukloni pouzdani uređaj.

Zaštita prilikom korištenja pouzdanih uređaja

Različiti Bluetooth® uređaji podržavaju različite Bluetooth® standarde i mogućnosti

zaštite. Postoji mogućnost da netko drži vaš uređaj Xperia™ otključanim imitiranjem

Bluetooth® veze čak i kada vaš pouzdani uređaj više nije u blizini. Vaš uređaj ne može

uvijek utvrditi je li veza sigurna ili se radi o pokušaju imitiranja.
Kada uređaj ne može utvrditi koristite li sigurnu vezu, na uređaju Xperia™ pojavit će se

upozorenje pa ćete ga možda morati ručno otključati da bi ga pouzdani uređaj mogao i

dalje držati otključanim.

Raspon Bluetooth® povezivosti može se razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su model

uređaja, povezani Bluetooth® uređaj i okruženje. Ovisno o tim čimbenicima, Bluetooth® veze

mogu funkcionirati na udaljenosti do 100 metara.

Povezivanje s pouzdanim mjestima

Kada postavite funkciju pouzdanih mjesta, zaštita zaključavanjem zaslona uređaja

Xperia™ onemogućena je kada ste na nekom od pouzdanih mjesta. Da bi ta funkcija

funkcionirala, potrebna je internetska veza (po mogućnosti Wi-Fi) i omogućena značajka

korištenja trenutne lokacije na uređaju.
Da biste postavili pouzdana mjesta, prije dodavanja doma ili prilagođenih lokacija na

uređaju omogućite način rada uz preciznu lokaciju ili način rada s lokacijom uz uštedu

baterije.

Točne dimenzije pouzdane lokacije temelje se na procjeni te se mogu protezati izvan fizičkih

zidova vašeg doma ili drugih područja koje dodate kao pouzdane lokacije. Funkcija može

uređaj držati otključanim u krugu promjera do 80 metara. Imajte u vidu i to da su signali

lokacije podložni repliciranju i manipulacijama. Osobe s pristupom specijaliziranoj opremi

mogle bi otključati vaš uređaj.

Dodavanje lokacije doma

1

Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku

Visoka preciznost ili Štednja baterije.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Pametno zaključavanje

>

Pouzdana mjesta > Početni zaslon.

4

Dotaknite

Uključi ovu lokaciju.

15

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uređivanje lokacije doma

1

Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku

Visoka preciznost ili Štednja baterije.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Pametno zaključavanje >

Pouzdana mjesta.

4

Odaberite lokaciju doma.

5

Dotaknite

Uređivanje.

6

U traku za pretraživanje unesite lokaciju koju želite koristiti kao lokaciju doma.

Ako je na vašoj kućnoj adresi veći broj zgrada, pouzdana lokacija koju želite dodati može se

razlikovati od stvarne adrese. Radi veće preciznosti lokacije možete dodati stvarnu lokaciju

svojeg stana unutar stambenog kompleksa kao prilagođeno mjesto.

Uklanjanje lokacije doma

1

Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku

Visoka preciznost ili Štednja baterije.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Pametno zaključavanje

>

Pouzdana mjesta > Početni zaslon.

4

Dotaknite

Isključi ovu lokaciju.

Upotreba prilagođenih lokacija

Bilo koju lokaciju možete dodati kao pouzdano prilagođeno mjesto na kojem vaš uređaj

može ostati otključan.

Dodavanje prilagođenog mjesta

1

Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku

Visoka preciznost ili Štednja baterije.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Pametno zaključavanje >

Pouzdana mjesta.

4

Dotaknite

Dodaj pouzdano mjesto.

5

Da biste trenutnu lokaciju koristili kao pouzdano prilagođeno mjesto, dotaknite

Odaberi ovu lokaciju.

6

U suprotnom, da biste unijeli neku drugu lokaciju, dotaknite ikonu povećala pa

upišite adresu. Uređaj će potražiti unesenu lokaciju. Da biste koristili predloženu

adresu, dotaknite je.

7

Da biste precizno prilagodili lokaciju, dotaknite strelicu natrag pokraj adrese, a

zatim oznaku lokacije povucite na željeno mjesto pa dotaknite

Odaberi ovu

lokaciju.

Uređivanje prilagođenog mjesta

1

Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku

Visoka preciznost ili Štednja baterije.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Pametno zaključavanje >

Pouzdana mjesta.

4

Dotaknite mjesto koje želite urediti.

5

Dotaknite

Uređivanje adrese.

6

Da biste unijeli neku drugu lokaciju, dotaknite ikonu povećala pa upišite adresu.

Uređaj će potražiti unesenu lokaciju. Da biste koristili predloženu adresu, dotaknite

je.

7

Da biste precizno prilagodili lokaciju, dotaknite strelicu natrag pokraj adrese, a

zatim oznaku lokacije povucite na željeno mjesto pa dotaknite

Odaberi ovu

lokaciju.

16

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uklanjanje prilagođenog mjesta

1

Mora biti uključen način rada s upotrebom lokacije i morate koristiti postavku

Visoka preciznost ili Štednja baterije.

2

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Pametno zaključavanje >

Pouzdana mjesta.

4

Odaberite mjesto koje želite ukloniti.

5

Dotaknite

Izbriši.

Držanje uređaja otključanim dok ga nosite

Uz funkciju otkrivanja nošenja uz tijelo uređaj može ostati otključan dok ga imate uz sebe,

npr. dok ga nosite u ruci, u džepu ili u torbi. Brzinomjer u uređaju drži uređaj otključanim

kada otkrije da ga nosite. Kad brzinomjer otkrije da je uređaj odložen, uređaj će se

zaključati.
Prilikom upotrebe funkcije otkrivanja nošenja uz tijelo morate imati u vidu sljedeće:

Kada uređaj odložite i on otkrije da ga više ne nosite uz sebe, on će se automatski

zaključati.

Uređaj će se zaključati u roku od jedne minute.

Kada uđete u automobil, autobus, vlak ili neko drugo kopneno vozilo, uređaj će se

zaključati u roku od 5 do 10 minuta.

Imajte na umu da se nakon ukrcavanja na zrakoplov ili brod (ili neko drugo vozilo koje se

ne kreće kopnom) uređaj možda neće automatski zaključati pa ga po potrebi ručno

zaključajte.

Kada ponovno uzmete uređaj u ruke ili izađete iz vozila, jednostavno ga jedanput

otključajte pa će ostati otključan dok god ga imate uz sebe.

Funkcija otkrivanja nošenja uz tijelo ne može otkriti tko nosi uređaj. Ako uređaj date nekome

drugome dok je uključeno otkrivanje nošenja uz tijelo, a uređaj otključan, uređaj može ostati

otključan iz drugom korisniku. Imajte na umu da značajka otkrivanja nošenja uz tijelo pruža

slabiju zaštitu od uzorka, PIN-a i zaporke.

Omogućivanje otkrivanja nošenja uz tijelo

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Sigurnost > Pametno zaključavanje >

Otkrivanje nošenja uz tijelo.

3

Povucite klizač u položaj Uključeno pa dodirnite

Nastavi.