Sony Xperia M4 Aqua - Setelan akun email

background image

Setelan akun email

Kanggo mbusak akun email saka piranti

1

Saka Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Email.

3

Penet , banjur tutul

Setelan.

4

Pilih akun sing arep dibusak.

5

Tutul

Busak akun > OK.

Kanggo ngganti frekuensi pangecekan kothak mlebu

1

Saka Layar Ngarepsampeyan, tutul .

2

Golek lan tutul

Email.

3

Tutul , banjur tutul

Setelan.

4

Pilih akun sing arep dianggo nggenti kekerepan pamriksan kothak mlebu.

5

Tutul

Frekuensi mriksa > Frekuensi pamriksan banjur pilih salah siji.

Nyetel jawaban-otomatis Out of Office ing akun Exchange Active Sync

1

Saka Layar Ngarep, tutul , banjur temokake lan tutul

Email.

2

Penet , banjur tutul

Setelan.

3

Pilih akun EAS (Exchange Active Sync) sing arep dianggo nyetel jawaban otomatis

Metu Saka Kantor.

4

Tutul

Metu kantor.

5

Seret tandha geser ing jejere

Metu kantor nengen kanggo nguripake fungsi

kasebut.

6

Yen dibutuhake, tandhani kothak centhang

Setel kisaran wektu banjur atur jangka

wektu kanggo jawaban otomatis.

7

Tik pesen Out of Office ing kolom teks isi.

8

Tutul

OK kanggo ngonfirmasi.