Sony Xperia M4 Aqua - Layar aplikasi

background image

Layar aplikasi

Layar Aplikasi, sing dibukak saka layar Ngarep, ngamot aplikasi sing wis diinstal ing

piranti lan aplikasi sing diundhuh.

Ndeleng kabeh aplikasi ing layar Aplikasi

1

Saka layar Ngarep, tutul .

2

Gulung cepet ngiwa utawa nengen ing layar Aplikasi.

Mbukak aplikasi saka layar Aplikasi

Nalika layar Aplikasi mbukak, gulung cepet ngiwa utawa nengen kanggo nggoleki

aplikasi, banjur tutul aplikasi kasebut.

Nggoleki aplikasi saka layar Aplikasi

1

Nalika layar Aplikasi mbukak, tutul

Tlusuri aplikasi.

2

Tik jeneng aplikasi sing pengin digoleki.

Mbukak menu layar Aplikasi

Nalika layar Aplikasi mbukak, tutul .

Mindhah aplikasi ing layar Aplikasi

1

Nalika layar Aplikasi mbukak, tutul .

2

Pesthekake yen

Urutan saiki wis dipilih ing ngisore Urutake aplikasi.

3

Demek terus aplikasi nganti piranti kedher, banjur seret aplikasi menyang

panggonan anyar.

24

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nambahake trabasan aplikasi menyang layar Ngarep

1

Saka layar Aplikasi, demek terus lambang aplikasi nganti piranti kedher, banjur

seret lambang menyang bageyan ndhuwur layar. Layar Ngarep mbukak.

2

Seret lambang menyang panggonan sing dipengini ing layar Ngarep, banjur

culake.

Ngatur aplikasi ing layar Aplikasi

1

Nalika layar Aplikasi mbukak, tutul .

2

Tutul

Urutake aplikasi, banjur pilih opsi.

Mbusak instal aplikasi saka layar Aplikasi

1

Demek terus area ing layar Aplikasi nganti piranti kedher. Kabeh aplikasi sing bisa

dibusak instalane dituduhake dening .

2

Pilih aplikasi sing pengin dibusak, banjur tutul

Busak.

Sawetara aplikasi sing dituduhake dening , mung bisa dipateni lan ora bisa dibusak. Mateni

sawijining aplikasi mbusak kabeh data, nanging aplikasi bisa diaktifake maneh saka

Setelan

>

Aplikasi.