Sony Xperia M4 Aqua - Ұялы желілерді таңдау

background image

Ұялы желілерді таңдау

Сіз т

үрған жерде қай ұялы желі бар болғанына байланысты құрылғы ұялы желілер арасында

автоматты т

үрде ауысады. Оған қоса, құрылғыны WCDMA немесе GSM сияқты белгілі бір ұялы

желі режимін

қолдануға қолмен орнатуға болады.

Қосылған желінің түріне немесе режиміне байланысты күй жолағында әр түрлі күй белгішелері

к

өрсетіледі. Әр түрлі күй белгішелерін көру үшін, Күй белгішесі бөлімін 31-беттен қараңыз.

Желі режимін таңдау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Таңдаулы желі түрі опциясын т

үртіңіз, содан кейін желі режимін таңдаңыз.

Басқа желіні қолмен таңдау үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер > Желі операторлары тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Іздеу режимі параметрін т

үртіңіз, содан кейін Қолмен режимін таңдаңыз.

4

Желіні та

ңдаңыз.

Егер желіні қолмен таңдасаңыз, құрылғыңыз қолмен таңдалған желінің ауқымынан шығып
кеткен жағдайда да басқа желіні іздемейді.

Желіні автоматты таңдауды іске қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Көбірек > Ұялы желілер > Желі операторлары тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

Іздеу режимі параметрін т

үртіңіз, содан кейін Автоматты режимін таңдаңыз.