Sony Xperia M4 Aqua - Жылжу бағдарламалары

background image

Жылжу бағдарламалары

Жылжу кілттері, та

ңдаулылар жолағы және соңғы пайдаланылған барлық бағдарламаларды

о

ңай ауыстыруға мүмкіндік беретін соңғы пайдаланылған бағдарламалар терезесі арқылы

ба

ғдарламалар арасында жылжуға болады. Жылжу пернелері – Негізгі, Соңғы қоңыраулар және

Арт

қа пернелері. Шығу үшін Негізгі пернені басқанда кейбір бағдарламалар жабылады,

бас

қалары уақытша тоқтатылады немесе фондық режимде жұмыс істеуді жалғастырады. Егер

ба

ғдарлама тоқтатылған не фондық режимде қосулы болса, бағдарламаны келесі ашқанда

ж

ұмысты тоқтаған жерден жалғастыруға болады.

1

Со

ңғы ашылған бағдарламалар терезесі – соңғы пайдаланылған бағдарламаны ашу

2

Та

ңдаулылар жолағы – бағдарламалар немесе виджеттерді ашу үшін таңбашасын пайдаланыңыз

3

Со

ңғы қоңыраулар пернесі – соңғы ашылған бағдарламалар терезесін және таңдаулылар жолағын ашу

4

Негізгі экран пернесі –

қолданбадан шығу және негізгі экранға қайту

5

Арт

қа пернесі – қолданба ішіндегі алдыңғы экранға қайту не қолданбаны жабу

Соңғы пайдаланылған қолданбалар терезесін ашу

басы

ңыз.

Жақында пайдаланылған барлық қолданбаларды жабу үшін

т

үртіңіз де, белгішесін түртіңіз.

Қолданбадағы мәзірді ашу үшін

Қолданбаны пайдаланып жатқанда пернесін басыңыз.

Мәзір барлық қолданбаларды болмайды.

26

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.