Sony Xperia M4 Aqua - SIM картасын қорғау

background image

SIM картасын қорғау

Құрылғыда пайдаланатын әр SIM картасын PIN кодымен құлыптауға және құлпын ашуға

болады. SIM картасы

құлыпталған кезде картаға байланыстырылған жазылым дұрыс

пайдаланбаудан

қорғалады, яғни құрылғыны әр іске қосқан кезде PIN кодын енгізіп отыруыңыз

қажет.
PIN кодын тым к

өп рет дұрыс емес енгізсеңіз, SIM картаңыз бұғатталады. Одан кейін PUK (Жеке

б

ұғаттаудан шығару кілті) кодын және жаңа PIN кодын енгізу керек. PIN және PUK кодтарын желі

операторы береді.

17

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

SIM карта құлпын орнату үшін

1

Негізгі экранда белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау реттеу тарма

ғын

тауып, т

үртіңіз.

3

SIM карт-н құлыптау жанында

ғы жүгірткіні On (Қосулы) күйіне сүйреңіз.

4

SIM картасыны

ң PIN кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз. SIM карта құлпы енді

белсенді ж

әне сізден құрылғыны қайта қосқан сайын осы құлыпты енгізу сұралады.

SIM картасының PIN кодын өзгерту

1

Негізгі экран экранынан т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Қауіпсіздік > SIM картасын құлыптау реттеу опциясын
тауып т

үртіңіз.

3

SIM PIN кодын өзгерту белгішесін т

үртіңіз.

4

Ескі SIM картасыны

ң PIN кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

5

Жа

ңа SIM картасының PIN кодын енгізіңіз де, OK түймесін түртіңіз.

6

Жа

ңа SIM картасының PIN кодын қайта теріңіз де, OK түймесін түртіңіз.

Құлыпталған SIM картасын ашу

1

PUK кодын енгізіп,

т

үймесін түртіңіз.

2

Жа

ңа PIN кодын енгізіп, түймесін түртіңіз.

3

Жа

ңа PIN кодын қайтадан енгізіп, түймесін түртіңіз.

PUK кодын тым көп мәрте қате енгізсеңіз, SIM картасы құлыпталады. Бұл орын алса, жаңа
SIM картасын алу үшін қызмет көрсетушіңізге хабарласыңыз.