Sony Xperia M4 Aqua - Bendrieji kameros nustatymai

background image

Bendrieji kameros nustatymai

Fiksavimo režimai

Rankinis

Patys reguliuokite fotoaparato nustatymus, pvz., skiriamąją gebą, derinimą pagal baltą spalvą ir ISO.

Optimaliausias automatinis

Optimizuokite nustatymus pagal peizažą.

Vaizdo kamera

Patys reguliuokite vaizdo nustatymus, pvz., skiriamąją gebą, HDR vaizdą ir fokusavimo režimą.

Kameros programos

Pasirinkite fotoaparato programas patys.

HDR vaizdas galimas tik vaizdo skiriamąją gebą nustačius į HD.

Fiksavimo režimų ir kameros programų perjungimas

1

Palaikykite nuspaudę kameros klavišą.

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte norimą fiksavimo režimą arba programų

sąrašą.

Fotoaparato programos

Sound Photo

100

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Fotografuokite įrašydami foninius garsus.

Virtual. elem. efektas

Fotografuokite arba filmuokite naudodami virtualiąsias scenas ir personažus.

Kūrimo efektas

Nuotraukoms arba vaizdo įrašams taikykite efektus.

Panoraminis vaizdas

Darykite plačiakampes ir panoramines nuotraukas.

Portreto stilius

Fotografuokite ypač tikroviškus portretus.

Keletas fotoaparatų

Filmuokite tą patį veiksmą iš kelių skirtingų kampų viename ekrane.

Keleto fotoaparatų režimas

Keleto fotoaparatų režimu galite kurti nuotraukas ar vaizdo įrašus derindami vaizdus iš

dviejų skirtingų kampų ir dviejų skirtingų šaltinių. Savo prietaiso ekrane matote dviejų
fotoaparatų vaizdus – vieną vaizdą iš savo fotoaparato, kitą iš prijungto „Xperia™“

®

prietaiso arba „Sony“ fotoaparato, palaikančio NFC ir „Wi-Fi Direct“

®

technologijas.

Pavyzdžiui, jeigu esate koncerte ir norite sukurti nuotrauką ar vaizdo įrašą, kuriame

derėtų muzikos grupės vaizdas vienu kampu ir publikos vaizdas kitu kampu, geriausią

efektą gausite naudodami keleto fotoaparatų režimą.
Keleto fotoaparatų režimą galite nustatyti naudodami NFC, kuris sujungia du prietaisus
naudodamas „Wi-Fi direct“

®

technologiją.

Keleto fotoaparatų režimo naudojimas

1

Įjunkite NFC funkciją abiejuose prietaisuose, kuriuos norite sujungti.

2

Įjunkite fotoaparatą prietaise.

3

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada pasirinkite .

4

Abiejų prietaisų ekranuose bakstelėkite .

5

Sulieskite abiejų prietaisų NFC aptikimo sritis. Dabar abu prietaisai turi prisijungti
naudodami „Wi-Fi direct“

®

technologiją.

6

Kai abu prietaisai prisijungia, jūsų prietaiso ekrane atidaromi du kameros ekranai –

vienas jūsų prietaiso kameros, kitas prisijungusio prietaiso kameros.

7

Norėdami pertvarkyti arba pakeisti kameros ekranus, bakstelėkite

.

8

Baigę redaguoti ir pasirengę fiksuoti galutinę bendrą nuotrauką ar vaizdo įrašą,

bakstelėkite

Atlikta > .

Sweep Panorama

Galite kurti plataus kampo ir panoramines nuotraukas horizontalia arba vertikalia kryptimi

naudodami lengvą „paspausti ir slinkti“ judesį.

Panoraminės nuotraukos

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada pasirinkite .

3

Jeigu norite pasirinkti fotografavimo kryptį, bakstelėkite

.

4

Paspauskite kameros klavišą ir lėtai bei tolygiai sukite kamerą ekrane nurodyta

judėjimo kryptimi.

Portreto stilius

Naudodami portreto stiliaus funkciją, taikykite fotografuojamų portretų tobulinimo efektus,

kad pasiektumėte geriausių rezultatų. Taip pat, norėdami suteikti akims apšvietimo

prožektoriais efektą, galite panaudoti nustatymą

Magiškasis spindulys.

101

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Portreto stiliaus funkcijos naudojimas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada pasirinkite .

3

Norėdami pamatyti visus stilius, bakstelėkite pasirinkto stiliaus pavadinimą, pvz.,

Burbulai.

4

Norėdami pridėti daugiau stilių, bakstelėkite

Daugiau.

5

Pasirinkite norimą taikyti stilių ir bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.

Stebuklingo spindulio funkcijos naudojimas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada bakstelėkite > .

3

Norėdami taikyti akies apšvietimo prožektoriais efektą, pasirinkite pritaikytą

kombinaciją.

Fotoaparato (vaizdo kameros) programų atsisiuntimas

Iš „Google Play™“, šaltinių galima atsisiųsti mokamų arba nemokamų fotoaparatui

(vaizdo kamerai) skirtų programų. Prieš pradėdami siųstis įsitikinkite, kad galite prisijungti

prie interneto, pageidautina per Wi-Fi, kad nebūtų taikomi duomenų srauto mokesčiai.

Vaizdo kameros programų atsisiuntimas

1

Atidarykite vaizdo kameros programą.

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada bakstelėkite .

3

Pasirinkite norimą atsisiųsti programą ir vykdydami instrukcijas įdiekite ją.

„Smile Shutter™“ funkcijos naudojimas šypsenoms aptikti

„Smile Shutter™“ technologiją naudokite norėdami nufotografuoti veidą, kai žmogus

nusišypso. Kamera aptinka iki penkių veidų, pasirenka vieną šypsenai aptikti ir

automatiškai fokusuoti. Kai žmogus nusišypso, fotoaparatas automatiškai fotografuoja.

„Smile Shutter™“ įjungimas

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Smile Shutter, tada pasirinkite šypsenos lygį.

Fotografavimas naudojant funkciją „Smile Shutter™“

1

Atidarę kamerą ir įjungę „Smile Shutter™“, nukreipkite kamerą į objektą. Kamera

parenka, kurį veidą fokusuoti.

2

Pasirinktas veidas rodomas spalvotame rėmelyje ir nufotografuojama automatiškai.

3

Jei šypsena neaptikta, norėdami fotografuoti neautomatiškai, paspauskite

kameros klavišą.

Veido aptikimas

Galite naudoti veido aptikimo funkciją, kad būtų fokusuojami ne centre esantys veidai.

Fotoaparatas automatiškai aptinka iki penkių veidų, kuriuos nurodo balti rėmeliai.

Spalvotas rėmelis rodo, kuris veidas pasirinktas fokusuoti. Fokusuojamas arčiausiai

fotoaparato esantis veidas. Taip pat galite bakstelėti vieną iš rėmelių ir pasirinkti, kuris

veidas turėtų būti fokusuojamas.

Veido aptikimo funkcijos įjungimas

1

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

Rankinis fiksavimo režimą.

2

Bakstelėkite .

3

Bakstelėkite

Daugiau > Fokusavimo režimas > Veido aptikimas.

102

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Fotografavimas naudojant veido aptikimo funkciją

1

Atidarę kamerą ir įjungę

Veido aptikimas nukreipkite kamerą į objektą. Gali būti

aptikta iki penkių veidų. Kiekvienas aptiktas veidas pažymimas rėmeliu.

2

Iki pusės paspauskite kameros klavišą. Spalvotas rėmelis žymi sufokusuotą veidą.

3

Norėdami fotografuoti, visiškai nuspauskite kameros klavišą.

Geografinės padėties informacijos pridėjimas prie nuotraukų

Įjunkite vietos išsaugojimo funkciją, kad fotografuodami galėtumėte prie nuotraukos

pridėti apytikslės geografinės vietos informaciją (geografinę žymę). Geografinės vietos

informacija nustatoma naudojant belaidžius tinklus ir (arba) GPS technologiją.
Kameros ekrane pasirodžius reiškia, kad vietos išsaugojimo funkcija įjungta, tačiau

geografinės padėties informacijos nerasta. Pasirodžius reiškia, kad vietos išsaugojimo

funkcija įjungta ir rasta geografinės padėties informacija, taigi ją galima pridėti prie

nuotraukos. Jei nerodomas nė vienas iš šių dviejų simbolių, vadinasi, vietos išsaugojimo

funkcija neįjungta.

Geografinių žymių pridėjimo įjungimas

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Nustatymai > Vieta.

3

Bakstelėkite įjungimo ir išjungimo jungtuką.

4

Suaktyvinkite kamerą.

5

Bakstelėkite .

6

Bakstelėkite

Daugiau > Išsaugoti vietas. Vilkite šliaužiklį dešinėn.

Fiksavimas paliečiant

Nustatykite fokusavimo sritį ir palieskite kameros ekraną pirštu. Nufotografuosite iš karto

vos tik atleidę ekraną.

Touch Block

Galite išjungti jutiklinį ekraną, kad išvengtumėte netyčinio paspaudimo, kai naudojate

kamerą.

Automatinė nuotraukų peržiūra

Nuotraukas ar vaizdo įrašus galite peržiūrėti iškart juos užfiksavę.

Neribotas

Nuotraukos ar vaizdo įrašo peržiūra rodoma iškart po užfiksavimo.

5 sek.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo peržiūra rodoma praėjus 5 sekundėms po užfiksavimo.

3 sek.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo peržiūra rodoma praėjus 3 sekundėms po užfiksavimo.

Redaguoti

Nuotrauka ar vaizdo įrašas atidaromas redaguoti po užfiksavimo.

Išjungt.

Nuotrauka ar vaizdo įrašas išsaugomi ir nerodoma jokia peržiūra.

Garsumo klavišo naudojimas

Galite pasirinkti, kaip norite naudoti garsumo klavišą, kai fotografuojate.

Artinimo ir tolinimo

Norėdami artinti ar tolinti, naudokite garsumo klavišą

Garsumo

Norėdami reguliuoti garsumą, naudokite garsumo klavišą.

Užrakto

Norėdami fotografuoti, naudokite garsumo klavišą.

103

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Garsas

Galite įjungti arba išjungti fotografavimo garsą.

Duomenų saugojimas

Išsaugoti duomenis galite išimamoje SD kortelėje arba prietaiso vidinėje atmintyje.

Vidinė atmintis

Nuotraukos arba vaizdo įrašai išsaugomi prietaiso atmintyje.

SD kortelė

Nuotraukos ar vaizdo įrašai išsaugomi SD kortelėje.

Sparčioji paleistis

Naudokite sparčiosios paleisties nustatymus, kad paleistumėte kamerą, kai ekranas

užrakintas.

Tik įjungti

Aktyvinus šį nustatymą, kai ekranas užrakintas, galite paleisti kamerą nuspaudę ir palaikę kameros mygtuką.

Įjungti ir fotografuoti

Jei šis nustatymas aktyvintas, kai ekranas užrakintas, galite paleisti kamerą ir automatiškai nufotografuoti

paspaudę ir palaikę kameros mygtuką.

Įjungti ir filmuoti

Jei šis nustatymas aktyvintas, kai ekranas užrakintas, galite paleisti kamerą ir pradėti filmuoti nuspaudę ir

palaikę kameros mygtuką.

Išjungt.

Derinimas pagal baltą spalvą

Šis nustatymas, pasiekiamas tik

Rankinis fiksavimo režimu, koreguoja spalvų balansą,

atsižvelgiantį apšvietimo sąlygas. Be to, galite rankiniu būdu pritaikyti išlaikymą diapazone

nuo –2,0 EV iki +2,0 EV. Pavyzdžiui, galite padidinti vaizdo ryškumą arba mažinti bendrąjį

išlaikymą bakstelėdami atitinkamai pliuso arba minuso valdiklius, kai rodoma derinimo

pagal baltą spalvą / išlaikymo vertę / HDR piktograma .

Automatiškai

Automatiškai pritaiko spalvų balansą prie apšvietimo.

Kait. lemp. šviesa

Pritaiko spalvų balansą pagal šiltas apšvietimo sąlygas, pvz., šviečiant elektros lemputėms.

Fluorescentinė šv.

Pritaiko spalvų balansą prie fluorescencinio apšvietimo.

Dienos šviesa

Pritaiko spalvų balansą prie saulėtų lauko sąlygų.

Debesuota

Pritaiko spalvų balansą fotografuojant debesuotą dieną.