Sony Xperia M4 Aqua - Fotografavimas ir vaizdo įrašymas

background image

Fotografavimas ir vaizdo įrašymas

1

Priekinės kameros objektyvas

2

Perjungti priekinę ir pagrindinę kamerą

3

Pasirinkti fiksavimo režimą

4

Artinti arba tolinti

5

Pagrindinis kameros ekranas

6

Vaizdo kameros klavišas – aktyvinti vaizdo kamerą / fotografuoti / filmuoti

7

Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus

8

Fotografavimas arba filmavimas

9

Grįžti veiksmu atgal arba išjungti kamerą

10 Fiksavimo režimo nustatymai

11 Blykstės nustatymai

Fotografavimas, kai ekranas užrakintas

1

Norėdami aktyvinti ekraną, trumpai paspauskite įjungimo klavišą .

2

Norėdami suaktyvinti kamerą, paspaudę palaikykite kameros piktogramą ir

vilkite ją kairėn.

3

Kai bus atidaryta kamera, bakstelėkite .

Fotografavimas naudojant kameros klavišą

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Paspauskite kameros klavišą iki galo.

Asmenukės fotografavimas priekine kamera

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Bakstelėkite

.

3

Norėdami fotografuoti, paspauskite kameros mygtuką. Nufotografuosite iš karto

vos tik atleisite kameros mygtuką.

Fotoaparato blykstės naudojimas

1

Atidarę kamerą, bakstelėkite .

2

Pasirinkite norimą blykstės nustatymą.

3

Fotografuokite.

Artinimo ir tolinimo funkcijos naudojimas

Kai kamera yra įjungta, suglausdami ar praskėsdami pirštus priartinkite arba nutolinkite

vaizdą kameros ekrane. Taip pat galite naudoti garsumo klavišą, spauskite aukštyn arba

žemyn.

99

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

1

Norėdami aktyvinti šią funkciją, bakstelėkite , o tada –

Daugiau > Naud.

garsumo klavišą kaip.

2

Pasirinkite

Artinimo ir tolinimo

Vaizdo įrašo įrašymas spaudžiant kameros klavišą

1

Suaktyvinkite fotoaparatą (vaizdo kamerą).

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

.

3

Jei norite pradėti įrašyti vaizdo įrašą, paspauskite kameros klavišą.

4

Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite kameros klavišą dar kartą.

Vaizdo įrašo įrašymas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą (vaizdo kamerą).

2

Jei vaizdo režimas nepasirinktas, braukite ekranu, kad pasirinktumėte

.

3

Nukreipkite kamerą į objektą.

4

Norėdami pradėti filmuoti, bakstelėkite .

5

Norėdami pristabdyti filmavimą, bakstelėkite . Norėdami tęsti filmavimą,

bakstelėkite .

6

Norėdami sustabdyti filmavimą, bakstelėkite .

Fotografavimas filmuojant vaizdo įrašą

Norėdami nufotografuoti, kai filmuojate vaizdo įrašą, bakstelėkite .

Nufotografuosite iš karto vos tik atleisite kameros mygtuką.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

1

Suaktyvinkite kamerą, tada bakstelėkite miniatiūrą ir atidarykite nuotrauką arba

vaizdo įrašą.

2

Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Nuotraukos ar įrašyto vaizdo įrašo trynimas

1

Raskite norimą ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

2

Bakstelėkite ekraną, kad pasirodytų įrankių juosta.

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Trinti, kad patvirtintumėte.