Sony Xperia M4 Aqua - Muzikos klausymasis

background image

Muzikos klausymasis

Mėgstamos muzikos ir garso knygų galite klausytis naudodami programą „Muzika“.

1

Sumažinti leistuvą, rodomą visame ekrane

2

Ieškokite visų savo prietaise išsaugotų dainų.

3

Peržiūrėkite dabartinę grojimo eilę.

4

Albumo viršelis (jei yra)

5

Eigos indikatorius – norėdami greitai pasukti į priekį arba atsukti atgal, vilkite indikatorių arba bakstelėkite

juostoje

6

Praėjęs dabartinės dainos laikas

7

Bendrasis dabartinės dainos ilgis

8

Kartokite visas dabartinės grojimo eilės dainas.

9

Bakstelėkite, kad pereitumėte prie kitos dainos grojimo eilėje; palieskite ir palaikykite, kad greitai

pasuktumėte į priekį dabartinę dainą

10 Paleiskite arba pristabdykite dainą.

11 Bakstelėkite, kad pereitumėte prie ankstesnės dainos grojimo eilėje. Palieskite ir palaikykite, kad

atsuktumėte dabartinę dainą.

12 Sumaišykite dabartinės grojimo eilės dainas.

92

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Programos „Muzika“ pagrindinis ekranas

1

Viršutiniame kairiajame kampe bakstelėkite norėdami atidaryti programos „Muzika“ meniu.

2

Norėdami peržiūrėti turinį, slinkite į viršų arba į apačią.

3

Grokite dainą naudodami muzikos programą.

4

Leiskite visas dainas maišymo režimu.

5

Grįžkite į muzikos grotuvo ekraną.

Dainos leidimas naudojant muzikos programą

1

Būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite .

3

Pasirinkite muzikos kategoriją.

4

Bakstelėkite dainą, kad ją paleistumėte.

Gali nepavykti leisti autorių teisių saugomų elementų. Patikrinkite, kad turite reikiamas teises į

medžiagą, kurią norite bendrinti.

Su daina susijusios informacijos radimas internete

Kai muzikos programoje grojama daina, bakstelėkite albumo paveikslėlį ir

bakstelėkite

Daugiau apie tai.

Su daina susiję internetiniai ištekliai gali apimti „YouTube™“ vaizdo įrašus, dainos žodžius ir

atlikėjo informaciją iš „Wikipedia“.

Muzikos informacijos redagavimas

1

Muzikos programoje bakstelėkite „Albumo viršelis“, tada bakstelėkite

Muz. inf.

redag..

2

Redaguokite informaciją, kaip norite.

3

Baigę bakstelėkite

Išsaugoti.

Jei norite reguliuoti garsumą

Paspauskite garsumo klavišą.

Muzikos programos sumažinimas

Grojant dainą bakstelėkite ir eikite į Pagrindinis ekranas. Muzikos programa

veikia fone.

Programos „Muzika“ atidarymas, kai ji veikia fone

Dainai grojant fone vilkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite Muzikos programą.

Arba būdami Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .