Sony Xperia M4 Aqua - Svajonė

background image

Svajonė

„Svajonė“ yra interaktyvi ekrano užsklanda, kurioje automatiškai rodomos spalvos,

nuotraukos arba skaidrių demonstracija, kai prietaisas yra prijungtas arba kraunamas, o

jo ekranas nenaudojamas.

Jei prietaisu naudojami keli naudotojai, kiekvienas naudotojas gali turėti asmeninius

„Svajonės“ nustatymus.

Ekrano užsklandos „Svajonė“ aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Svajonė.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba pasyvintumėte.

60

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Ekrano užsklandos „Svajonė“ turinio pasirinkimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Svajonė.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad aktyvintumėte funkciją.

4

Pasirinkite, ką norėtumėte matyti įsijungus ekrano užsklandai.

Jei norite ekrano užsklandą „Svajonė“ suaktyvinti neautomatiškai

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Svajonė.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad aktyvintumėte funkciją.

4

Norėdami nedelsdami suaktyvinti ekrano užsklandą „Svajonė“, bakstelėkite , tada

bakstelėkite

Pradėti dabar.