Sony Xperia M4 Aqua - Atrašanās vietas apzināšanas pakalpojumu izmantošana

background image

Atrašanās vietas apzināšanas pakalpojumu izmantošana

Atrašanās vietas apzināšanas pakalpojumi ļauj lietotnēm, piemēram, Kartes un Kamera,

izmantot informāciju no mobilajiem un Wi-Fi tīkliem, kā arī globālās pozicionēšanas

sistēmas (Global Positioning System — GPS) informāciju, lai noteiktu aptuvenu jūsu

atrašanās vietu. Ja atrodaties vietā, kur ir traucēta GPS satelītu signāla uztveršana,

atrašanās vietas noteikšanai ierīcē var tikt izmantota Wi-Fi funkcija. Savukārt, ja

neatrodaties Wi-Fi tīkla diapazonā, ierīce var noteikt jūsu atrašanās vietu, izmantojot

mobilo tīklu.
Lai noteiktu savu atrašanās vietu, izmantojot ierīci, ir jāiespējo atrašanās vietu

apzināšanas pakalpojumi.

Ierīcei pieslēdzoties internetam, var tikt piemērota maksa par datu pārraidi.

Atrašanās vietas apzināšanās pakalpojumu iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Atrašanās vieta un piesitiet tiem, un pēc tam

piesitiet slīdnim, lai iespējotu vai atspējotu atrašanās vietas apzināšanās

pakalpojumus.

GPS precizitātes uzlabošana

Kad ierīcē pirmoreiz lietojat GPS funkciju, jūsu atrašanās vietas noteikšana var ilgt

vairākas minūtes. Lai atvieglotu meklēšanu, pārliecinieties, vai ir skaidri saskatāmas

debesis. Stāviet uz vietas un nepārklājiet GPS antenu (izceltais apgabals attēlā). GPS

signāli spēj izkļūt cauri mākoņiem un plastmasai, bet nespēj izkļūt cauri lielākajai daļai

blīvu priekšmetu, piemēram, ēkām un kalniem. Ja atrašanās vieta netiek noteikta dažu

minūšu laikā, pārvietojieties citur.