Sony Xperia M4 Aqua - Fotokameras iestatījumi

background image

Fotokameras iestatījumi

Fotokameras iestatījumu pielāgošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Lai tiktu parādīti visi iestatījumi, piesitiet .

3

Atlasiet iestatījumu, kuru vēlaties pielāgot, pēc tam rediģējiet to, kā vēlaties.

Pārskats par fotokameras iestatījumiem

Izšķirtspēja

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties kādu no pieejamām izšķirtspējām un proporcijām.

Fotoattēlam ar augstāku izšķirtspēju ir nepieciešams vairāk vietas atmiņā.

13MP

4128×3096(4:3)

13 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 4:3. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt displejos, kas nav

platekrāna, vai drukāt augstā izšķirtspējā.

9MP

3920×2204(16:9)

9 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 16:9. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt platekrāna

displejos.

8MP

3264×2448(4:3)

105

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

8 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 4:3. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt displejos, kas nav

platekrāna, vai drukāt augstā izšķirtspējā.

8MP

3840×2160(16:9)

8 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 16:9. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt platekrāna

displejos.

3MP

2048×1536(4:3)

3 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 4:3. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt displejos, kas nav

platekrāna, vai drukāt augstā izšķirtspējā.

2MP

1920×1080(16:9)

2 megapikseļu izšķirtspēja ar proporciju 16:9. Piemērots fotoattēliem, kurus vēlaties skatīt platekrāna

displejos.

VGA

640×480(4:3)

VGA formāts ar proporciju 4:3.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Fokusa režīms

Izmantojot fokusa funkciju, tiek noteikts, kurā fotoattēla daļā ir jābūt asumam. Kad ir

ieslēgts nepārtrauktais automātiskais fokuss, kamera pastāvīgi pielāgo fokusu, lai asums

vienmēr būtu krāsainajā fokusēšanas rāmī iekļautajā apgabalā.

Viena punkta aut. fokuss

Kamera automātiski fokusējas uz objektu, ko esat atlasījis. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Pieskarieties kameras ekrānam un turiet, līdz dzeltenais fokusa rāmis kļūst zils, kas norāda, ka fokuss ir

iestatīts. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Seju atrašana

Kamera automātiski atpazīst ne vairāk kā piecas cilvēku sejas, kas ekrānā tiek iezīmētas ar rāmjiem. Kamera

automātiski iestata fokusu uz tuvāko seju. Varat arī atlasīt, uz kuru seju iestatīt fokusu, ekrānā piesitot tai. Kad

piesitat kameras ekrānam, zils rāmis norāda, kura seja ir atlasīta un fokusēta. Seju atpazīšanu nevar izmantot

visu veidu sižetos. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir ieslēgts.

Pieskāriena fokuss

Lai iestatītu fokusa zonu, kameras ekrānā pieskarieties noteiktai vietai. Nepārtrauktais automātiskais fokuss ir

izslēgts. Pieskarieties kameras ekrānam un turiet, līdz dzeltenais fokusa rāmis kļūst zils, kas norāda, ka fokuss

ir iestatīts. Fotoattēls tiek uzņemts, kad atlaižat pirkstu.

Objekta izsekošana

Kad skatu meklētājā pieskaraties kādam objektam un atlasāt to, kamera tam izseko.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Taimeris

Izmantojot taimeri, varat fotografēt, neturot ierīci rokās. Izmantojiet šo funkciju, lai

uzņemtu pašportretus vai grupu fotoattēlus, kuros visi var būt redzami. Taimeri varat arī

izmantot, lai izvairītos no kameras izkustēšanās fotoattēlu uzņemšanas laikā.

10 s

Iestatiet 10 sekunžu aizkavi no brīža, kad nospiežat aizslēga pogu, līdz fotoattēla uzņemšanai.

2 s

Iestatiet 2 sekunžu aizkavi no brīža, kad nospiežat aizslēga pogu, līdz fotoattēla uzņemšanai.

0,5 s

Iestatiet pussekundes aizkavi no brīža, kad nospiežat aizslēga pogu, līdz fotoattēla uzņemšanai.

Izslēgt

Fotoattēls tiek uzņemts, kad nospiežat aizslēga pogu.

106

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Smile Shutter™

Izmantojiet funkciju Smile Shutter™, lai pirms fotoattēla uzņemšanas noteiktu, uz kāda

veida smaidiem reaģē kamera.

HDR

Izmantojiet iestatījumu HDR (High Dynamic Range — plašs dinamiskais diapazons), lai

uzņemtu fotoattēlus spilgtas pretgaismas vai lela kontrasta apstākļos. HDR režīmā tiek

kompensēta detalizācijas līmeņa pazemināšanās un tiek radīti attēli, kuros ir redzami gan

tumšie, gan spilgtie apgabali.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

ISO

Var iestatīt, lai ISO jutība tiktu regulēta automātiski, vai jutīguma iestatījumus var regulēt

manuāli diapazonā no 100 līdz 3200.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Mērīšana

Šī funkcija automātiski nosaka pareizi sabalansētu ekspozīciju, nomērot gaismas

daudzumu, kas krīt uz fotografējamā objekta.

Centrā

Tiek noteikta ekspozīcija pēc centrālā objekta spilgtuma.

Punkts

Ekspozīcija tiek pielāgota mazam uzņemamā objekta apgabalam.

Vidēji

Aprēķina ekspozīciju, ņemot vērā gaismas daudzumu, kas apspīd visu objektu.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.

Zibspuldze

Lai fotografētu vājā apgaismojumā vai pretgaismā, izmantojiet zibspuldzi. Kameras

ekrānā piesitot zibspuldzes ikonai , varat piekļūt šādām iespējām:

Automātiski

Kamera automātiski nosaka, vai konkrētajā apgaismojumā ir jāizmanto zibspuldze.

Lietot zibspuldzi

Izmantojiet šo iestatījumu, ja fons ir spilgtāks par objektu. Šis iestatījums novērš nevēlamu tumšu ēnu

veidošanos.

Sarkano acu efekta mazin.

Nodrošina sarkano acu efekta samazināšanu fotogrāfijā.

Izslēgt

Zibspuldze ir izslēgta. Dažreiz pat vājā apgaismojumā var uzņemt kvalitatīvāku fotoattēlu, ja zibspuldzi

neizmanto. Lai uzņemtu labu fotoattēlu, neizmantojot zibspuldzi, nedrīkst izkustināt roku. Lai attēli

nebūtu izplūduši, izmantojiet taimeri.

Lukturītis

Attēlu uzņemšanas laikā zibspuldze deg nepārtraukti.

Sižeta atlase

Izmantojiet funkciju Sižeta atlase, lai ātri iestatītu kameru uzņemšanai bieži sastopamās

situācijās, lietojot iepriekš ieprogrammētus sižetus. Kamera nosaka vairākus atlasītajam

sižetam piemērotus iestatījumus, nodrošinot labāko iespējamo fotoattēla kvalitāti.

Izslēgt

Funkcija Sižeta atlase ir izslēgta, un fotoattēlus varat uzņemt manuāli.

107

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Maiga āda

Uzņemiet seju fotoattēlus, izmantojot uzlabota skaistuma efektu.

Attēli ar nefokusētu fonu

Izmantojiet, lai uzņemtu fotoattēlus ar maigu fona krāsu.

Kust. izpl. mazin.

Izmantojiet, lai mazinātu kameras kratīšanos, uzņemot nedaudz tumšu sižetu.

Ainava

Izmantojiet ainavu fotoattēliem. Kamera fokusējas uz attāliem objektiem.

Pretgaismas labošanas HDR

Izmantojiet, lai paaugstinātu detalizācijas līmeni augsta kontrasta apstākļos. Iebūvētā pretgaismas

labošanas funkcija nodrošina attēla analīzi un tā automātisku pielāgošanu, lai radītu nevainojamas

ekspozīcijas fotoattēlu.

Nakts portrets

Izmantojiet, lai fotografētu portretus naktī vai vājā apgaismojumā. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera

ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas.

Nakts sižets

Izmantojiet, fotografējot naktī vai vāja apgaismojuma apstākļos. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera ir

jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas virsmas.

Krēslā bez statīva

Izmantojiet fotografēšanai vāja apgaismojuma apstākļos, turot ierīci rokās, ar samazinātu troksni un

aizmiglojumu.

Augsta jutība

Izmantojiet fotografēšanai bez zibspuldzes vāja apgaismoja apstākļos. Samazina aizmiglojumu.

Gastronomija

Izmantojiet ēdiena kompozīciju fotografēšanai spilgtās krāsās.

Dzīvnieks

Izmantojiet sava mājdzīvnieka fotografēšanai. Samazina aizmiglojumu un sarkano acu efektu.

Pludmale

Izmantojiet fotografēšanai jūras vai ezera krastā.

Sniegs

Izmantojiet spilgtās vietās, lai izvairītos no pāreksponētiem fotoattēliem.

Ballīte

Izmantojiet, lai fotografētu iekštelpās vāja apgaismoja apstākļos. Šis sižets uztver telpu fona gaismu

vai sveču gaismu. Ilgā eksponēšanas laika dēļ kamera ir jātur nekustīgi vai jānovieto uz stabilas

virsmas.

Sports

Izmantojiet, lai fotografētu objektus, kas ātri kustas. Īss ekspozīcijas laiks samazina kustīgā objekta

izplūšanu attēlā.

Dokuments

Izmantojiet, lai fotografētu tekstu vai zīmējumus. Piešķir fotoattēlam lielāku un asāku kontrastu.

Salūts

Izmantojiet, lai fotografētu salūtu visā tā krāšņumā.

Šis iestatījums ir pieejams tikai uzņemšanas režīmā

Manuāli.