Sony Xperia M4 Aqua - Saturs

background image

Saturs

Darba sākšana............................................................................... 6

Par šo lietotāja rokasgrāmatu.............................................................. 6
Pārskats..............................................................................................6
Salikšana............................................................................................ 7
Ekrāna aizsardzība.............................................................................. 8
Ierīces ieslēgšana pirmo reizi............................................................... 9
Kāpēc ir nepieciešams Google™ konts?............................................. 9

Ierīces drošība..............................................................................11

Ierīces aizsardzības nodrošināšana....................................................11
Ekrāna slēgšana................................................................................11
Ierīces automātiska atbloķēšana........................................................13
SIM kartes aizsardzība...................................................................... 16
Ierīces identifikācijas numura atrašana...............................................17
Pazaudētas ierīces atrašana .............................................................18

Pamatiemaņu apgūšana.............................................................. 20

Skārienekrāna lietošana.................................................................... 20
Ekrāna slēgšana un atslēgšana......................................................... 22
Sākuma ekrāns................................................................................. 22
Lietotņu ekrāns................................................................................. 24
Navigācija lietotnēs............................................................................25
Logrīki...............................................................................................25
Īsceļi un mapes................................................................................. 26
Fons un motīvi...................................................................................27
Ekrānuzņēmuma ieguve.................................................................... 27
Paziņojumi........................................................................................ 28
Statusa joslas ikonas.........................................................................30
Lietotņu pārskats.............................................................................. 32

Akumulators un apkope............................................................... 34

Ierīces uzlāde.................................................................................... 34
Akumulators un enerģijas pārvaldība................................................. 35
Ierīces atjaunināšana......................................................................... 37
Apkope, izmantojot datoru................................................................ 38
Krātuve un atmiņa............................................................................. 39
Satura dublēšana un atjaunošana..................................................... 40

Lietotņu lejupielāde...................................................................... 44

Lietotņu lejupielāde no Google Play™............................................... 44
Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem............................................... 44

Internets un tīkli............................................................................45

Web pārlūkošana.............................................................................. 45

2

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Interneta un MMS iestatījumi ............................................................ 45
Wi-Fi................................................................................................. 46
Mobilo datu savienojuma koplietošana.............................................. 48
Datu lietošanas pārraudzība.............................................................. 50
Mobilo tīklu atlase..............................................................................51
Virtuālie privātie tīkli (VPN)..................................................................51

Datu sinhronizēšana ierīcē........................................................... 53

Sinhronizēšana ar tiešsaistes kontiem............................................... 53
Sinhronizēšana ar Microsoft® Exchange ActiveSync®...................... 53

Pamatiestatījumi...........................................................................55

Piekļuve iestatījumiem....................................................................... 55
Skaļuma iestatījumi............................................................................55
Režīms Netraucēt..............................................................................56
Ekrāna iestatījumi.............................................................................. 57
Lietotņu iestatījumi............................................................................ 59
Lietojumprogrammu atiestatīšana......................................................60
Daydream......................................................................................... 60
Valodas iestatījumi.............................................................................61
Datums un laiks................................................................................ 61
Skaņas izvades uzlabošana...............................................................62
Vairāku lietotāju konti.........................................................................62

Teksta rakstīšana..........................................................................65

Ekrāna tastatūra................................................................................65
Tālruņa tastatūra................................................................................66
Teksta ievade, izmantojot balss ievadi............................................... 67
Teksta rediģēšana............................................................................. 67
Ekrāna tastatūras personalizēšana.................................................... 68

Zvanīšana..................................................................................... 70

Zvanu veikšana................................................................................. 70
Zvanu saņemšana.............................................................................71
Notiekošas sarunas...........................................................................73
Zvanu žurnāla lietošana.....................................................................73
Zvanu pārsūtīšana.............................................................................74
Zvanu liegšana.................................................................................. 74
Vairāki zvani...................................................................................... 75
Konferences zvani............................................................................. 76
Balss pasts....................................................................................... 76
Ārkārtas zvani................................................................................... 76

Kontakti........................................................................................ 78

Kontaktu pārsūtīšana........................................................................ 78
Kontaktu meklēšana un skatīšana..................................................... 79
Kontaktu pievienošana un rediģēšana............................................... 80

3

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Medicīniskas un ārkārtas kontaktinformācijas pievienošana............... 81
Izlase un grupas................................................................................ 82
Kontaktinformācijas sūtīšana............................................................. 83
Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti...................................... 83
Kontaktu dublēšana.......................................................................... 83

Ziņojumapmaiņa un tērzēšana..................................................... 85

Ziņu lasīšana un sūtīšana...................................................................85
Ziņu kārtošana.................................................................................. 86
Zvanīšana no ziņas............................................................................87
Ziņapmaiņas iestatījumi..................................................................... 87
Tūlītējā ziņapmaiņa un videotērzēšana............................................... 87

E-pasts......................................................................................... 88

E-pasta iestatīšana............................................................................88
E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana................................................ 88
E-pasta ziņu kārtošana......................................................................89
E-pasta konta iestatījumi................................................................... 90
Gmail™.............................................................................................90

Mūzika.......................................................................................... 92

Mūzikas pārsūtīšana uz ierīci............................................................. 92
Mūzikas klausīšanās..........................................................................92
Izvēlne Mūzika...................................................................................94
Atskaņošanas saraksti...................................................................... 94
Mūzikas kopīgošana..........................................................................95
Skaņas uzlabošana........................................................................... 95
Mūzikas atpazīšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™....................... 96

FM radio....................................................................................... 98

Radio klausīšanās............................................................................. 98
Iecienītākās radiostacijas................................................................... 99
Skaņas iestatījumi............................................................................. 99

Kamera....................................................................................... 100

Fotoattēlu uzņemšana un video ierakstīšana....................................100
Vispārīgie kameras iestatījumi..........................................................101
Fotokameras iestatījumi...................................................................105
Videokameras iestatījumi.................................................................108

Fotoattēli un video albumā.........................................................111

Fotoattēlu un video skatīšana.......................................................... 111
Fotoattēlu un video kopīgošana un pārvaldība.................................112
Fotoattēlu rediģēšana ar lietotni Fotoattēlu redaktors.......................113
Videoklipu rediģēšana, izmantojot lietotni Movie Creator..................114
Fotoattēlu un videoklipu paslēpšana................................................114
Lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlne........................................ 115
Fotoattēlu skatīšana kartē............................................................... 116

4

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Videoklipi.................................................................................... 118

Video skatīšanās lietotnē Video....................................................... 118
Videosatura pārsūtīšana uz ierīci..................................................... 119
Videosatura pārvaldība....................................................................119
Movie Creator................................................................................. 119
Pakalpojums PlayStation™ Video....................................................120

Savienojumi................................................................................121

Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā.................... 121
Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm.............................. 121
Ierīces savienošana ar USB papildierīcēm....................................... 123
NFC................................................................................................ 124
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®..................................................... 126

Viedas lietotnes un funkcijas, kas taupa laiku............................129

Papildierīču un iestatījumu vadība, izmantojot Smart Connect™......129
Ierīces kā maka izmantošana.......................................................... 131

Ceļošana un kartes.................................................................... 132

Atrašanās vietas apzināšanas pakalpojumu izmantošana................ 132
Google Maps™ un navigācija..........................................................132
Datplūsmas izmantošana ceļojat..................................................... 133
Lidmašīnas režīms...........................................................................133

Kalendārs un modinātājs............................................................134

Kalendārs........................................................................................134
Modinātājs un pulkstenis................................................................. 135

Pieejamība..................................................................................137

Palielināšanas žesti..........................................................................137
Liels teksts...................................................................................... 137
Krāsu korekcija................................................................................137
Vienkāršs sākuma ekrāns................................................................137
Saderība ar dzirdes aparātiem.........................................................138
TalkBack......................................................................................... 138
TTY (teletaips) režīms...................................................................... 138

Atbalsta un juridiskā informācija................................................ 139

Atbalsta lietotne.............................................................................. 139
Xperia™ padomi............................................................................. 139
Izvēlnēs un lietotnēs pieejamie palīdzības materiāli...........................139
Diagnostikas testu veikšana ierīcē................................................... 139
Restartēšana, atiestatīšana un labošana..........................................140
Palīdzība saistībā ar programmatūras uzlabošanu........................... 141
Ierīces lietošana mitros un putekļainos apstākļos.............................142
Norādījumi par garantiju, SAR un lietošanu......................................143
Ierīces utilizēšana............................................................................ 143
Juridiskā informācija........................................................................143

5

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.