Sony Xperia M4 Aqua - Пренесување видео содржина во уредот

background image

Пренесување видео содржина во уредот

Пред да започнете со користење на апликацијата Видео, добра идеја е да ги пренесете
филмовите, ТВ-емисиите и другата видео содржина во својот уред од другите уреди, како
компјутерот. Има неколку начини на пренесување на содржината:

Само за Windows

®

: Поврзете го уредот со компјутерот со помош на USB кабел и влечете ги и

испуштајте ги видео датотеките директно со користење на апликацијата за управување со
датотеки на компјутерот. Видете Управување со датотеките со помош на компјутер
на страницата 40.

Ако имате персонален компјутер или компјутер на Apple

®

Mac

®

, користете ја апликацијата Xperia™

Companion за организирање содржина и пренос на видео датотеки во уредот.