Sony Xperia M4 Aqua - Menambah dan menyunting kenalan

background image

Menambah dan menyunting kenalan

Untuk menambahkan kenalan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik .

3

Jika anda telah menyegerak kenalan anda dengan satu atau beberapa akaun dan

anda menambahkan kenalan buat kali pertama, anda mesti memilih akaun yang

ingin ditambahkan kenalan ini. Sebagai pilihan, ketik

Tiada sandaran jika anda

hanya ingin menggunakan dan menyimpan kenalan ini pada peranti anda.

4

Masukkan atau pilih maklumat yang dikehendaki untuk kenalan.

5

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Selepas anda memilih akaun penyegerakan dalam langkah 3, akaun tersebut akan ditunjukkan

sebagai akaun lalai yang ditawarkan apabila anda menambahkan kenalan selepas itu. Apabila

anda menyimpan kenalan pada akaun tertentu, akaun tersebut akan ditunjukkan sebagai

akaun lalai untuk disimpan apabila anda menambahkan kenalan selepas itu. Jika anda telah

menyimpan kenalan pada akaun tertentu dan ingin menukarnya, anda perlu membuat akaun

baru dan memilih akaun lain untuk menyimpannya.

Jika anda menambah tanda tambah dan kod negara sebelum nombor telefon kenalan, anda

tidak perlu lagi menyunting nombor tersebut semasa anda membuat panggilan dari negara

lain.

Untuk menyunting kenalan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Sunting maklumat yang dikehendaki.

4

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Sesetengah perkhidmatan penyegerakan tidak membenarkan anda menyunting butiran

kenalan.

Untuk mengaitkan gambar dengan kenalan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik

, kemudian pilih kaedah untuk menambah gambar kenalan dan sunting

seperti yang dikehendaki.

4

Setelah anda menambahkan gambar, ketik

SIMPAN.

Anda juga boleh menambahkan gambar pada kenalan terus daripada aplikasi

Album . Jika

anda mahu menambahkan gambar yang disimpan ke akaun dalam talian, anda mestilah

memuat turun gambar itu dahulu.

Untuk memperibadikan nada dering bagi kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang anda ingin sunting, kemudian ketik .

3

Ketik >

Tetapkan nada dering.

4

Buat pilihan daripada senarai atau ketik untuk memilih fail muzik yang disimpan

pada peranti anda, kemudian ketik

Selesai.

5

Ketik

SIMPAN.

81

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadam kenalan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Sentuh terus kenalan yang anda ingin padamkan.

3

Untuk memadam semua kenalan, ketik anak panah bawah untuk membuka menu

juntai bawah, kemudian pilih

Tanda semua.

4

Ketik , kemudian ketik

Padam.

Untuk menyunting maklumat hubungan tentang diri anda

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

Diri saya, kemudian ketik .

3

Masukkan maklumat baru atau buat perubahan yang anda inginkan.

4

Setelah anda selesai, ketik

SIMPAN.

Untuk mewujudkan kenalan baru daripada mesej teks

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik .

2

Ketik ikon bersebelahan nombor telefon, kemudian ketik

Simpan.

3

Pilih kenalan sedia ada, atau ketik

Wujudkan kenalan baru.

4

Sunting maklumat kenalan dan ketik

SIMPAN.