Sony Xperia M4 Aqua - Mengambil tangkapan skrin

background image

Mengambil tangkapan skrin

Anda boleh menangkap imej-imej pegun daripada sebarang skrin pada peranti anda

sebagai tangkapan skrin. Tangkapan skrin yang anda ambil disimpan secara automatik

dalam Album.

Untuk mengambil tangkapan skrin

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga tetingkap gesaan muncul.

2

Ketik .

Anda boleh mengambil tangkapan skrin dengan menekan terus kekunci kuasa dan kekunci

kelantangan rendah serentak juga. Setelah tangkapan skrin diambil, anda boleh melepaskan

kekunci itu.

Untuk melihat tangkapan skrin anda

Seret bar status sepenuhnya ke bawah, kemudian ketik tangkapan skrin yang

ingin anda lihat.

Anda juga boleh melihat tangkapan skrin anda dalam aplikasi Album.